"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

May 2020

 • Sunday, 03 May 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 04 May 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner under kursinformation i vänstermenyn på Cambro).
  13:00 to 16:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/888573911 (eller klicka på adressen under "URL" till vänster i schemat).
 • Tuesday, 05 May 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund.
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: FORSKNINGSMETODIK 1: forskningsetik FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor.
  14:00 to 15:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Forskningsetik CASEARBETE
  15:00 to 16:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: Forskningsetik CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
 • Wednesday, 06 May 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 3-5 i kursboken, video om metoder för urval, föreläsning om design/urval. Skicka in frågor till frågestund.
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Gustaf Wadenholt
  Content: FORSKNINGSMETODIK 2: forskningsdesign och urval FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor
  14:00 to 15:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Forskningsdesign och urval CASEARBETE
  15:00 to 16:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Gustaf Wadenholt
  Content: Forskningsdesign och urval CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
 • Thursday, 07 May 2020
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, video om utformning av enkäter, föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund.
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Gustaf Wadenholt
  Content: FORSKNINGSMETODIK 3: datainsamling och psykometri FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor
  14:00 to 15:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: Datainsamling och psykometri CASEARBETE
  15:00 to 16:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Gustaf Wadenholt
  Content: Datainsamling och psykometri CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
 • Friday, 08 May 2020
  08:00 to 17:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Cambro
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 8 i kursboken, videor om statistik, föreläsning om deskriptiv statistik/normalfördelning. Skicka in frågor till frågestund.
 • Saturday, 09 May 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 19 Sunday, 03 May 2020
Monday, 04 May 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner under kursinformation i vänstermenyn på Cambro).
13:00 to 16:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment Anslut via denna länk: https://umu.zoom.us/j/888573911 (eller klicka på adressen under "URL" till vänster i schemat).
Tuesday, 05 May 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund.
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: FORSKNINGSMETODIK 1: forskningsetik FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor.
14:00 to 15:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Forskningsetik CASEARBETE
15:00 to 16:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: Forskningsetik CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
Wednesday, 06 May 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 3-5 i kursboken, video om metoder för urval, föreläsning om design/urval. Skicka in frågor till frågestund.
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Gustaf Wadenholt
Content: FORSKNINGSMETODIK 2: forskningsdesign och urval FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor
14:00 to 15:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Forskningsdesign och urval CASEARBETE
15:00 to 16:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Gustaf Wadenholt
Content: Forskningsdesign och urval CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
Thursday, 07 May 2020
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, video om utformning av enkäter, föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund.
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Gustaf Wadenholt
Content: FORSKNINGSMETODIK 3: datainsamling och psykometri FRÅGESTUND utifrån inskickade frågor
14:00 to 15:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: Datainsamling och psykometri CASEARBETE
15:00 to 16:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Gustaf Wadenholt
Content: Datainsamling och psykometri CASEGENOMGÅNG utifrån inskickade caseredovisningar
Friday, 08 May 2020
08:00 to 17:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Cambro
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 8 i kursboken, videor om statistik, föreläsning om deskriptiv statistik/normalfördelning. Skicka in frågor till frågestund.
Saturday, 09 May 2020