"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

May 2021

 • Sunday, 02 May 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 03 May 2021
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner i studieguiden på Canvas).
  13:00 to 15:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment (anslut genom att klicka på adressen under "Länk" till vänster i schemat). Akademisk kvart gäller för alla pass som startar hel timme.
 • Tuesday, 04 May 2021
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund (senast 12.00).
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: FRÅGESTUND: kring forskningsetik utifrån inskickade frågor.
  14:00 to 15:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: CASEARBETE: Forskningsetik
  15:30 to 16:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
 • Wednesday, 05 May 2021
  08:00 to 17:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 3-5 i kursboken, video om metoder för urval, föreläsning om design/urval. Skicka in frågor till frågestund (senast 15.00).
 • Thursday, 06 May 2021
  08:30 to 09:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: FRÅGESTUND: forskningsdesign och urval (utifrån inskickade frågor)
  09:30 to 11:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: CASEARBETE: Forskningsdesign och urval
  11:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
  13:00 to 17:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, videor och inspelad föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund.
 • Friday, 07 May 2021
  08:00 to 12:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, video om utformning av enkäter, föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund (senast 10.00).
  13:00 to 14:00

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Anna Sundström
  Content: FRÅGESTUND: datainsamling och psykometri (utifrån inskickade frågor)
  14:00 to 15:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: CASEARBETE: Datainsamling och psykometri
  15:30 to 16:30

  Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location Zoom
  Teacher: Anna Sundström
  Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
 • Saturday, 08 May 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 19 Sunday, 02 May 2021
Monday, 03 May 2021
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-2 i kursboken. Installera ZOOM och SPSS (se instruktioner i studieguiden på Canvas).
13:00 to 15:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: KURSINTRODUKTION, genomgång av distansupplägg och examinerande moment (anslut genom att klicka på adressen under "Länk" till vänster i schemat). Akademisk kvart gäller för alla pass som startar hel timme.
Tuesday, 04 May 2021
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: etikkompendium, etikföreläsning och instruktion till caseuppgift. Skicka in frågor till frågestund (senast 12.00).
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: FRÅGESTUND: kring forskningsetik utifrån inskickade frågor.
14:00 to 15:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: CASEARBETE: Forskningsetik
15:30 to 16:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
Wednesday, 05 May 2021
08:00 to 17:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 3-5 i kursboken, video om metoder för urval, föreläsning om design/urval. Skicka in frågor till frågestund (senast 15.00).
Thursday, 06 May 2021
08:30 to 09:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: FRÅGESTUND: forskningsdesign och urval (utifrån inskickade frågor)
09:30 to 11:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: CASEARBETE: Forskningsdesign och urval
11:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Patrik Hansson
Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
13:00 to 17:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, videor och inspelad föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund.
Friday, 07 May 2021
08:00 to 12:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 6-7 i kursboken, video om utformning av enkäter, föreläsning om datainsamling/psykometri. Skicka in frågor till frågestund (senast 10.00).
13:00 to 14:00

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Anna Sundström
Content: FRÅGESTUND: datainsamling och psykometri (utifrån inskickade frågor)
14:00 to 15:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: CASEARBETE: Datainsamling och psykometri
15:30 to 16:30

Research Methods for the Study Programme for University Diploma in Psychology, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location Zoom
Teacher: Anna Sundström
Content: Genomgång/diskussion utifrån era caseredovisningar
Saturday, 08 May 2021