"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

May 2022

 • Sunday, 01 May 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 02 May 2022
  08:00 to 12:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-3 och 6 i kursboken.
  13:15 to 15:30

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: KURSINTRODUKTION: genomgång av kursupplägg och examination Introduktion till forskningsmetodik
 • Tuesday, 03 May 2022
  08:00 to 11:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: Etikkompendium
  11:15 to 12:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Lotta Strömsten
  Content: FÖRELÄSNING: forskningsetik (se inspelad föreläsning på Canvas)
  13:00 to 17:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 4, 8-9 och 15 i kursboken, videor om forskningsfrågor och metoder för urval
 • Wednesday, 04 May 2022
  08:00 to 12:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 4, 8-9 och 15 i kursboken, videor om metoder för urval och forskningsfrågor
  13:15 to 15:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Canvas
  Teacher: Patrik Hansson
  Content: FÖRELÄSNING: forskningsdesign och urval (se inspelade föreläsningar)
 • Thursday, 05 May 2022
  08:00 to 17:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 7 och 13-14 i kursboken, videor om datainsamling/psykometri.
 • Friday, 06 May 2022
  10:15 to 12:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
  Teacher: Anna Sundström
  Content: FÖRELÄSNING: datainsamling och psykometri
  13:00 to 17:00

  Vetenskaplig metod, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 5 samt instruktioner samt artiklar till PROJEKTARBETE 1 - Kvantitativ studie om mindfulness
 • Saturday, 07 May 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 19 Sunday, 01 May 2022
Monday, 02 May 2022
08:00 to 12:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 1-3 och 6 i kursboken.
13:15 to 15:30

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Lotta Strömsten
Content: KURSINTRODUKTION: genomgång av kursupplägg och examination Introduktion till forskningsmetodik
Tuesday, 03 May 2022
08:00 to 11:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: Etikkompendium
11:15 to 12:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Lotta Strömsten
Content: FÖRELÄSNING: forskningsetik (se inspelad föreläsning på Canvas)
13:00 to 17:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 4, 8-9 och 15 i kursboken, videor om forskningsfrågor och metoder för urval
Wednesday, 04 May 2022
08:00 to 12:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 4, 8-9 och 15 i kursboken, videor om metoder för urval och forskningsfrågor
13:15 to 15:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Canvas
Teacher: Patrik Hansson
Content: FÖRELÄSNING: forskningsdesign och urval (se inspelade föreläsningar)
Thursday, 05 May 2022
08:00 to 17:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 7 och 13-14 i kursboken, videor om datainsamling/psykometri.
Friday, 06 May 2022
10:15 to 12:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal HUM.D.210 (Hörsal E)
Teacher: Anna Sundström
Content: FÖRELÄSNING: datainsamling och psykometri
13:00 to 17:00

Vetenskaplig metod, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: EGNA FÖRBEREDELSER: kapitel 5 samt instruktioner samt artiklar till PROJEKTARBETE 1 - Kvantitativ studie om mindfulness
Saturday, 07 May 2022