"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2021

 • Sunday, 17 January 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 18 January 2021
  13:00 to 14:30

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Gustafson, Ulrika Schmauch
  Content: Introduktion av kurserna Sociologi B och Socialpsykologi B men med fokus på det första momentet. Ni kommer att ha mer information och den Zoom-länk som ska användas på Canvas. Detta har ni tillgång till efter att ni har registrerat er.
 • Tuesday, 19 January 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 20 January 2021
  13:00 to 14:00

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: Workshop kring klass. Utvalda delar ur Holgersson kommer att diskuteras. Se Canvas.
 • Thursday, 21 January 2021
  08:00 to 12:00

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Other Room, location HB203
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: Studenter utgår från den tid som anges för Sem 1, grupp 1 och 2, respektive Sem 1, grupp 3 och 4. Rummet är bokat för Åsa (lärare) för att hon vill använda en större whiteboard och göra en stor mind-map utifrån era grupparbeten.
  08:30 to 10:00

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: Seminarium 1, examinerande seminarium tema klass. Grupp 1 och 2. Se Canvas.
  10:30 to 12:00

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: Seminarium 1, examinerande seminarium tema klass. Grupp 3 och 4. Se Canvas.
 • Friday, 22 January 2021
  13:30 to 14:45

  Sociologi B, 30 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Schmauch
  Content: Workshop kring genus. Utvalda delar ur Hirdmans kapitel och ur Martins artikel kommer att diskuteras. Se Canvas.
 • Saturday, 23 January 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 17 January 2021
Monday, 18 January 2021
13:00 to 14:30

Sociologi B, 30 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Åsa Gustafson, Ulrika Schmauch
Content: Introduktion av kurserna Sociologi B och Socialpsykologi B men med fokus på det första momentet. Ni kommer att ha mer information och den Zoom-länk som ska användas på Canvas. Detta har ni tillgång till efter att ni har registrerat er.
Tuesday, 19 January 2021
Wednesday, 20 January 2021
13:00 to 14:00

Sociologi B, 30 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Åsa Gustafson
Content: Workshop kring klass. Utvalda delar ur Holgersson kommer att diskuteras. Se Canvas.
Thursday, 21 January 2021
08:00 to 12:00

Sociologi B, 30 hp

Event type Other Room, location HB203
Teacher: Åsa Gustafson
Content: Studenter utgår från den tid som anges för Sem 1, grupp 1 och 2, respektive Sem 1, grupp 3 och 4. Rummet är bokat för Åsa (lärare) för att hon vill använda en större whiteboard och göra en stor mind-map utifrån era grupparbeten.
08:30 to 10:00

Sociologi B, 30 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Åsa Gustafson
Content: Seminarium 1, examinerande seminarium tema klass. Grupp 1 och 2. Se Canvas.
10:30 to 12:00

Sociologi B, 30 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Åsa Gustafson
Content: Seminarium 1, examinerande seminarium tema klass. Grupp 3 och 4. Se Canvas.
Friday, 22 January 2021
13:30 to 14:45

Sociologi B, 30 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Schmauch
Content: Workshop kring genus. Utvalda delar ur Hirdmans kapitel och ur Martins artikel kommer att diskuteras. Se Canvas.
Saturday, 23 January 2021