"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:15 to 10:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Lecture Room, location BET.E.109
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: Introduktion och föreläsning för både sociologi och socialpsykologistudenter.
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:15 to 10:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: Föreläsning
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:30 to 10:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: Uppsatsstrimman: uppstart av uppsatsmomentet och dess arbetsgång. Observera att Uppsatsmomentet har en egen Canvas-sida
  10:30 to 12:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Workshop Room, location HUM.G.217
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: Abend
  10:30 to 12:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Workshop Room, location HUM.G.219
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: Abend
 • Thursday, 18 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 19 January 2024
  10:15 to 12:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Workshop Room, location HUM.G.217
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: del ur Hechter & Horne
  10:15 to 12:00

  Sociologi C, 15 hp

  Event type Workshop Room, location HUM.G.219
  Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
  Content: del ur Hechter & Horne
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:15 to 10:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Lecture Room, location BET.E.109
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: Introduktion och föreläsning för både sociologi och socialpsykologistudenter.
Tuesday, 16 January 2024
08:15 to 10:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: Föreläsning
Wednesday, 17 January 2024
08:30 to 10:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Åsa Gustafson
Content: Uppsatsstrimman: uppstart av uppsatsmomentet och dess arbetsgång. Observera att Uppsatsmomentet har en egen Canvas-sida
10:30 to 12:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Workshop Room, location HUM.G.217
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: Abend
10:30 to 12:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Workshop Room, location HUM.G.219
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: Abend
Thursday, 18 January 2024
Friday, 19 January 2024
10:15 to 12:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Workshop Room, location HUM.G.217
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: del ur Hechter & Horne
10:15 to 12:00

Sociologi C, 15 hp

Event type Workshop Room, location HUM.G.219
Teacher: Åsa Gustafson, Mikael Hjerm
Content: del ur Hechter & Horne
Saturday, 20 January 2024