"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2021

 • Sunday, 17 January 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 18 January 2021
  15:00 to 16:00

  Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson, Maureen A. Eger
  Content: Introduktion av kurserna Soc med inr mot Socpsyk C och Soc C ffa med fokus på mom 1. Vi försöker förklara vår tanke kring upplägg, FSR och examinationer samt skillnader mellan momenten Sociologisk resp- och Socialpsykologisk analys.
 • Tuesday, 19 January 2021
  13:00 to 14:30

  Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Gustafson
  Content: En introduktion till Uppsatsstrimman. Viktigt för studenter på C-kurserna. Magister- och masterstudenter är välkomna men har även fått instruktioner om att maila asa.gustafson@umu.se senast 18 jan.
 • Wednesday, 20 January 2021
  10:00 to 11:15

  Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
  Content: Workshop där vi diskuterar Abends artikel.
 • Thursday, 21 January 2021
  13:00 to 14:30

  Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
  Content: Workshop där vi diskuterar Hechter & Horne, Del 1 och 2, och i del 2 kapitel 1, 2, 3 och 4.
 • Friday, 22 January 2021
  13:00 to 14:00

  Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
  Content: Workshop där vi diskuterar Swedbergs kapitel.
 • Saturday, 23 January 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 17 January 2021
Monday, 18 January 2021
15:00 to 16:00

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson, Maureen A. Eger
Content: Introduktion av kurserna Soc med inr mot Socpsyk C och Soc C ffa med fokus på mom 1. Vi försöker förklara vår tanke kring upplägg, FSR och examinationer samt skillnader mellan momenten Sociologisk resp- och Socialpsykologisk analys.
Tuesday, 19 January 2021
13:00 to 14:30

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Åsa Gustafson
Content: En introduktion till Uppsatsstrimman. Viktigt för studenter på C-kurserna. Magister- och masterstudenter är välkomna men har även fått instruktioner om att maila asa.gustafson@umu.se senast 18 jan.
Wednesday, 20 January 2021
10:00 to 11:15

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
Content: Workshop där vi diskuterar Abends artikel.
Thursday, 21 January 2021
13:00 to 14:30

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
Content: Workshop där vi diskuterar Hechter & Horne, Del 1 och 2, och i del 2 kapitel 1, 2, 3 och 4.
Friday, 22 January 2021
13:00 to 14:00

Sociologi C med inr mot socialpsykologi, 30 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Tage Alalehto, Åsa Gustafson
Content: Workshop där vi diskuterar Swedbergs kapitel.
Saturday, 23 January 2021