"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  13:00 to 16:00

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Lecture Room, location ULED Triple Helix
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: Introduktion till ämnet och kursen, med gäst och fika Gäster: Frida Nilsson, VD, Aleva; Emma Preutz, ägare, Geteriet i Sörmjöle Läs: Landström & Löwegren, kap. 1 + Skärvad, Introduktion och Del 1
 • Tuesday, 29 August 2023
  13:00 to 17:00

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Lecture Room, location SAM.F.116
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: Den entreprenöriella processen: föreläsning med filmvisning Chef (2014) Läs: Landström & Löwegren, kap. 2-3
 • Wednesday, 30 August 2023
  13:00 to 17:00

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Lecture Room, location ULED Triple Helix
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: Hållbart företagande och intressenter: föreläsning med diskussion och rollspel Läs: se i Canvas - Moduler
  23:30 to 23:55

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Deadline Room, location Canvas
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: Förberedelseuppgift Workshop 1 (se Canvas)
 • Thursday, 31 August 2023
  09:00 to 12:00

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Workshop Room, location SAM.A.323
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: Att se och handla på möjligheter. Du måste förbereda dig till workshopen. Se uppgift i Canvas. Deltagande är examinerande.
 • Friday, 01 September 2023
  09:00 to 16:00

  Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

  Event type Supervision Room, location SAM.G.305
  Teacher: Maxim Vlasov
  Content: 30 minuter per grupp, se detaljerat schema i Canvas efter kursstart Deltagande är examinerande för gruppen som helhet. Gruppen ska vara väl representerad dvs att minst 50% av medlemmar är närvarande och aktivt deltar på handledningen.
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
13:00 to 16:00

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Lecture Room, location ULED Triple Helix
Teacher: Maxim Vlasov
Content: Introduktion till ämnet och kursen, med gäst och fika Gäster: Frida Nilsson, VD, Aleva; Emma Preutz, ägare, Geteriet i Sörmjöle Läs: Landström & Löwegren, kap. 1 + Skärvad, Introduktion och Del 1
Tuesday, 29 August 2023
13:00 to 17:00

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Lecture Room, location SAM.F.116
Teacher: Maxim Vlasov
Content: Den entreprenöriella processen: föreläsning med filmvisning Chef (2014) Läs: Landström & Löwegren, kap. 2-3
Wednesday, 30 August 2023
13:00 to 17:00

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Lecture Room, location ULED Triple Helix
Teacher: Maxim Vlasov
Content: Hållbart företagande och intressenter: föreläsning med diskussion och rollspel Läs: se i Canvas - Moduler
23:30 to 23:55

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Deadline Room, location Canvas
Teacher: Maxim Vlasov
Content: Förberedelseuppgift Workshop 1 (se Canvas)
Thursday, 31 August 2023
09:00 to 12:00

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Workshop Room, location SAM.A.323
Teacher: Maxim Vlasov
Content: Att se och handla på möjligheter. Du måste förbereda dig till workshopen. Se uppgift i Canvas. Deltagande är examinerande.
Friday, 01 September 2023
09:00 to 16:00

Entreprenörskap och företaget i samhället A, 15 hp

Event type Supervision Room, location SAM.G.305
Teacher: Maxim Vlasov
Content: 30 minuter per grupp, se detaljerat schema i Canvas efter kursstart Deltagande är examinerande för gruppen som helhet. Gruppen ska vara väl representerad dvs att minst 50% av medlemmar är närvarande och aktivt deltar på handledningen.
Saturday, 02 September 2023