"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2021

 • Sunday, 31 October 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 01 November 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 02 November 2021
  10:00 to 12:00

  Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location UB338
  Teacher: Viola Boström
  Content: Introduktion. OBSERVERA ATT NI BÖR RÄKNA MED ATT ARBETA MED OLIKA UPPGIFTER MÅNDAG TILL TORSDAG DE FÖRSTA FEM VECKORNA. SEMINARIER FREDAGAR.
  16:30 to 18:30

  Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
  Teacher: Viola Boström
  Content: Klientmöte: Basgrupp 1 kl 16.30-17.00 Basgrupp 2 kl 17.00-17.30 Basgrupp 3 kl 17.30-18.00 Basgrupp 4 kl 18.00-18.30
 • Wednesday, 03 November 2021
  13:00 to 14:00

  Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
  Teacher: Anna Wärme, Viola Boström
  Content: Återrapportering om efterarv: Basgrupp 1 kl 13.00-13.15 Basgrupp 2 kl 13.15-13.30 Basgrupp 3 kl 13.30-13.45 Basgrupp 4 kl 13.45-14.00
 • Thursday, 04 November 2021
  10:00 to 12:00

  Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
  Teacher: Erik Persson
  Content: Möte med Erik Persson, arbetsledare vid Samhall Basgrupp 1: 10.00-10.20 Basgrupp 2: 10.20-10.40 Basgrupp 3: 10.40-11.00 Basgrupp 4: 11.00-11.20
 • Friday, 05 November 2021
  10:00 to 12:00

  Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location SAM.A.323 (S312)
  Teacher: Anna Wärme, Viola Boström
  Content: Seminarium 1
 • Saturday, 06 November 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 31 October 2021
Monday, 01 November 2021
Tuesday, 02 November 2021
10:00 to 12:00

Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location UB338
Teacher: Viola Boström
Content: Introduktion. OBSERVERA ATT NI BÖR RÄKNA MED ATT ARBETA MED OLIKA UPPGIFTER MÅNDAG TILL TORSDAG DE FÖRSTA FEM VECKORNA. SEMINARIER FREDAGAR.
16:30 to 18:30

Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
Teacher: Viola Boström
Content: Klientmöte: Basgrupp 1 kl 16.30-17.00 Basgrupp 2 kl 17.00-17.30 Basgrupp 3 kl 17.30-18.00 Basgrupp 4 kl 18.00-18.30
Wednesday, 03 November 2021
13:00 to 14:00

Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
Teacher: Anna Wärme, Viola Boström
Content: Återrapportering om efterarv: Basgrupp 1 kl 13.00-13.15 Basgrupp 2 kl 13.15-13.30 Basgrupp 3 kl 13.30-13.45 Basgrupp 4 kl 13.45-14.00
Thursday, 04 November 2021
10:00 to 12:00

Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Supervision Room, location SAM.B.270 - Ansvaret
Teacher: Erik Persson
Content: Möte med Erik Persson, arbetsledare vid Samhall Basgrupp 1: 10.00-10.20 Basgrupp 2: 10.20-10.40 Basgrupp 3: 10.40-11.00 Basgrupp 4: 11.00-11.20
Friday, 05 November 2021
10:00 to 12:00

Ekonomisk familjerätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location SAM.A.323 (S312)
Teacher: Anna Wärme, Viola Boström
Content: Seminarium 1
Saturday, 06 November 2021