"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  08:00 to 09:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Introduction Room, location UmU Play
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Kursintroduktion via UmU Play. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  09:00 to 12:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location UmU Play
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Föreläsning: Att skriva uppsats - översikt och praktiska råd. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  13:00 to 15:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Frågestund om administrativa och praktiska aspekter av kursen. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
 • Tuesday, 31 August 2021
  10:00 to 12:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ruth Mannelqvist
  Content: Föreläsning: Kritiskt förhållningssätt i rättsvetenskapliga undersökningar. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  13:00 to 15:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Jan Leidö
  Content: Föreläsning: Utformning, vetenskapliga krav och att lyfta arbetet genom teorier/perspektiv. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
 • Wednesday, 01 September 2021
  09:00 to 10:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Fanny Holm
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Straffrätt, särskilt internationell straffrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  09:00 to 10:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Jan Leidö
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Civilrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  10:00 to 11:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Eklund
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Immaterialrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  10:00 to 11:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Johan Holm
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Skatterätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  11:00 to 12:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Mattias Hjertstedt
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Processrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  11:00 to 12:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulf Vannebäck
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Fastighetsrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  13:00 to 14:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Carin Ulander-Wänman
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Arbetsrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  13:00 to 14:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Markus Naarttijärvi
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  14:00 to 15:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: EU-rätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  14:00 to 15:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Forsman
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Barnrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  15:00 to 16:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Komparativ rätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
  15:00 to 16:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Maria Forsman
  Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Socialrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
 • Thursday, 02 September 2021
  13:00 to 17:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Jan Leidö, Therese Enarsson
  Content: Obligatoriskt seminarium om uppsatsskrivande. Länkar tillhandahålls via Canvas. Grupp A: 13-14 (TE) Grupp B: 13-14 (JL) Grupp C: 14-15 (TE) Grupp D: 14-15 (JL) Grupp E: 15-16 (TE) Grupp F: 15-16 (JL) Grupp G: 16-17 (TE) Grupp H: 16-17 (JL)
 • Friday, 03 September 2021
  08:00 to 12:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Jan Leidö, Therese Enarsson
  Content: Obligatoriskt seminarium om uppsatsskrivande. Länkar tillhandahålls via Canvas. Grupp I: 8-9 (TE) Grupp J: 8-9 (JL) Grupp K: 9-10 (TE) Grupp L: 9-10 (JL) Grupp M: 10-11 (TE) Grupp N: 10-11 (JL) Grupp O: 11-12 (TE) Grupp P: 11-12 (JL)
  15:00 to 16:00

  T 9 - Examensarbete, 30 hp

  Event type Deadline Room, location Canvas
  Teacher: Mattias Derlen
  Content: Deadline för att anmäla ämne och ev. önskemål handledare (se särskilda instruktioner i Canvas) kl. 16.00.
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
08:00 to 09:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Introduction Room, location UmU Play
Teacher: Mattias Derlen
Content: Kursintroduktion via UmU Play. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
09:00 to 12:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location UmU Play
Teacher: Mattias Derlen
Content: Föreläsning: Att skriva uppsats - översikt och praktiska råd. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
13:00 to 15:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Mattias Derlen
Content: Frågestund om administrativa och praktiska aspekter av kursen. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
Tuesday, 31 August 2021
10:00 to 12:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ruth Mannelqvist
Content: Föreläsning: Kritiskt förhållningssätt i rättsvetenskapliga undersökningar. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
13:00 to 15:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Jan Leidö
Content: Föreläsning: Utformning, vetenskapliga krav och att lyfta arbetet genom teorier/perspektiv. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
Wednesday, 01 September 2021
09:00 to 10:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Fanny Holm
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Straffrätt, särskilt internationell straffrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
09:00 to 10:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Jan Leidö
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Civilrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
10:00 to 11:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Eklund
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Immaterialrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
10:00 to 11:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Johan Holm
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Skatterätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
11:00 to 12:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Mattias Hjertstedt
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Processrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
11:00 to 12:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulf Vannebäck
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Fastighetsrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
13:00 to 14:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Carin Ulander-Wänman
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Arbetsrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
13:00 to 14:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Markus Naarttijärvi
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
14:00 to 15:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Mattias Derlen
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: EU-rätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
14:00 to 15:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Forsman
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Barnrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
15:00 to 16:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Mattias Derlen
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Komparativ rätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
15:00 to 16:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Maria Forsman
Content: Parallella föreläsningar om utmaningar med att skriva uppsats inom olika juridiska ämnesområden: Socialrätt. Länk tillhandahålls via kurssidan i Canvas.
Thursday, 02 September 2021
13:00 to 17:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Jan Leidö, Therese Enarsson
Content: Obligatoriskt seminarium om uppsatsskrivande. Länkar tillhandahålls via Canvas. Grupp A: 13-14 (TE) Grupp B: 13-14 (JL) Grupp C: 14-15 (TE) Grupp D: 14-15 (JL) Grupp E: 15-16 (TE) Grupp F: 15-16 (JL) Grupp G: 16-17 (TE) Grupp H: 16-17 (JL)
Friday, 03 September 2021
08:00 to 12:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Jan Leidö, Therese Enarsson
Content: Obligatoriskt seminarium om uppsatsskrivande. Länkar tillhandahålls via Canvas. Grupp I: 8-9 (TE) Grupp J: 8-9 (JL) Grupp K: 9-10 (TE) Grupp L: 9-10 (JL) Grupp M: 10-11 (TE) Grupp N: 10-11 (JL) Grupp O: 11-12 (TE) Grupp P: 11-12 (JL)
15:00 to 16:00

T 9 - Examensarbete, 30 hp

Event type Deadline Room, location Canvas
Teacher: Mattias Derlen
Content: Deadline för att anmäla ämne och ev. önskemål handledare (se särskilda instruktioner i Canvas) kl. 16.00.
Saturday, 04 September 2021