"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  13:15 to 14:30

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Introduction Room, location SAM.B.566 - Samvetet
  Teacher: Maria Forsman
  Content: Kursintroduktion: Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp. Information om kursen och dess upplägg samt tillfälle för ev. frågor. Kom och träffa kurskamrater!
  14:45 to 15:30

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Teacher: Maria Forsman
  Content: Videoföreläsning. Introduktion: Barnrätt i samhälle och i rättstillämpning: Aktuella utmaningar (behöver inte tittas på vid just detta klockslag; video finns tillgänglig på Canvas. Se även videor det länkas till för Första kursveckan)
 • Tuesday, 16 January 2024
  10:15 to 12:00

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Lecture Room, location SAM.B.566 - Samvetet
  Teacher: Elin Jonsson
  Content: Föreläsning tema Familjen: Barn i olika familjekonstellationer
 • Wednesday, 17 January 2024
  10:45 to 11:45

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Teacher: Maria Forsman
  Content: Se till att du har skrivit en presentationsrad på Canvas!
  13:15 to 15:15

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
  Teacher: Anna Wärme, Maria Forsman, Moises Löfroth
  Content: Sem I: Barnrättsliga utmaningar och barnrättsperspektiv (obl.) med gästlärare från Barnrättsbyrån Umeå
  14:15 to 15:00

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Other Room, location SAM.G.509
  Content: Extralokal, andra delen av Sem I.
 • Thursday, 18 January 2024
  10:15 to 12:00

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Martina Clark
  Content: Föreläsning tema Skolan: Barns rätt i skolan - Elevens rätt till utbildning, särskilt stöd, mm. Ges via Zoom.
 • Friday, 19 January 2024
  10:30 to 12:00

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
  Teacher: Ann-Christine Petersson Hjelm, Moises Löfroth
  Content: Sem II. Professionsroller (obl.)
  13:15 to 15:00

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location SAM.G.505 - Rättegångssal
  SAM.G.509
  Content: Extra lokal till sem III, hybrid.
  13:15 to 15:30

  Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

  Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
  Teacher: Anna Wärme, Maria Forsman, Ann-Christine Petersson Hjelm, Moises Löfroth
  Content: Sem III. Profession och perspektiv utifrån ett dilemma/case (obl.)
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
13:15 to 14:30

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Introduction Room, location SAM.B.566 - Samvetet
Teacher: Maria Forsman
Content: Kursintroduktion: Barnrätt i samhälle och professionspraktik 7,5 hp. Information om kursen och dess upplägg samt tillfälle för ev. frågor. Kom och träffa kurskamrater!
14:45 to 15:30

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Teacher: Maria Forsman
Content: Videoföreläsning. Introduktion: Barnrätt i samhälle och i rättstillämpning: Aktuella utmaningar (behöver inte tittas på vid just detta klockslag; video finns tillgänglig på Canvas. Se även videor det länkas till för Första kursveckan)
Tuesday, 16 January 2024
10:15 to 12:00

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Lecture Room, location SAM.B.566 - Samvetet
Teacher: Elin Jonsson
Content: Föreläsning tema Familjen: Barn i olika familjekonstellationer
Wednesday, 17 January 2024
10:45 to 11:45

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Teacher: Maria Forsman
Content: Se till att du har skrivit en presentationsrad på Canvas!
13:15 to 15:15

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
Teacher: Anna Wärme, Maria Forsman, Moises Löfroth
Content: Sem I: Barnrättsliga utmaningar och barnrättsperspektiv (obl.) med gästlärare från Barnrättsbyrån Umeå
14:15 to 15:00

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Other Room, location SAM.G.509
Content: Extralokal, andra delen av Sem I.
Thursday, 18 January 2024
10:15 to 12:00

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Martina Clark
Content: Föreläsning tema Skolan: Barns rätt i skolan - Elevens rätt till utbildning, särskilt stöd, mm. Ges via Zoom.
Friday, 19 January 2024
10:30 to 12:00

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
Teacher: Ann-Christine Petersson Hjelm, Moises Löfroth
Content: Sem II. Professionsroller (obl.)
13:15 to 15:00

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location SAM.G.505 - Rättegångssal, SAM.G.509
Content: Extra lokal till sem III, hybrid.
13:15 to 15:30

Barnrätt (Juristprogrammet), 15 hp

Event type Seminar Room, location SAM.B.566 - Samvetet
Teacher: Anna Wärme, Maria Forsman, Ann-Christine Petersson Hjelm, Moises Löfroth
Content: Sem III. Profession och perspektiv utifrån ett dilemma/case (obl.)
Saturday, 20 January 2024