"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2023

 • Sunday, 15 January 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 16 January 2023
  09:00 to 10:00

  T 2 - Civilrätt, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Jan Leidö
  Content: Föreläsning: Kursintroduktion och frågestund
  10:00 to 12:00

  T 2 - Civilrätt, 30 hp

  Event type Lecture Room, location UmU Play
  Content: Föreläsning: Inspelade föreläsningar i allmän fordringsrätt och skuldebrevsrätt.
 • Tuesday, 17 January 2023
  10:00 to 12:00

  T 2 - Civilrätt, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal SAM.A.230
  Teacher: Staffan Ingmanson
  Content: Föreläsning: Introduktion till arbetsrätten
 • Wednesday, 18 January 2023
  10:00 to 12:00

  T 2 - Civilrätt, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Staffan Ingmanson
  Content: Föreläsning: Fortsättning på introduktion till arbetsrätten
 • Thursday, 19 January 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 20 January 2023
  13:00 to 15:00

  T 2 - Civilrätt, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
  Teacher: Carin Ulander-Wänman
  Content: Föreläsning: Las del 1
 • Saturday, 21 January 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 15 January 2023
Monday, 16 January 2023
09:00 to 10:00

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Jan Leidö
Content: Föreläsning: Kursintroduktion och frågestund
10:00 to 12:00

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Event type Lecture Room, location UmU Play
Content: Föreläsning: Inspelade föreläsningar i allmän fordringsrätt och skuldebrevsrätt.
Tuesday, 17 January 2023
10:00 to 12:00

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal SAM.A.230
Teacher: Staffan Ingmanson
Content: Föreläsning: Introduktion till arbetsrätten
Wednesday, 18 January 2023
10:00 to 12:00

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Staffan Ingmanson
Content: Föreläsning: Fortsättning på introduktion till arbetsrätten
Thursday, 19 January 2023
Friday, 20 January 2023
13:00 to 15:00

T 2 - Civilrätt, 30 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2
Teacher: Carin Ulander-Wänman
Content: Föreläsning: Las del 1
Saturday, 21 January 2023