"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  09:00 to 12:00

  Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Hörsal NAT.D.360
  Teacher: Ingvar Rönnbäck
  Content: Vilka är vi? Hur lär vi tillsammans? Introduktion till kursen och ämnet krishantering Litt: Deverell m fl (kap 1), Coppola (kap 1)
 • Tuesday, 31 August 2021
  15:00 to 17:00

  Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Ingvar Rönnbäck
  Content: Centrala begrepp och krishantering som organisatorisk process Litt: Bergling m fl (kap 2), Coopola (kap 1-7) Introduktion till kursens första gruppuppgift 4/9 - kris och krishantering i Sverige 2018/19, samt skrivuppgift i samarbete med UB
 • Wednesday, 01 September 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 02 September 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 03 September 2021
  09:00 to 12:00

  Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

  Event type Seminar Room, location Hörsal NAT.D.440
  Teacher: Ingvar Rönnbäck
  Content: Seminarium/gruppuppgift om kris- och krishantering i Sverige
  13:00 to 16:00

  Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

  Event type Seminar Room, location Hörsal SAM.A.230 (S213)
  Teacher: Ingvar Rönnbäck
  Content: Seminarium/gruppuppgift om kris- och krishantering i Sverige
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
09:00 to 12:00

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Hörsal NAT.D.360
Teacher: Ingvar Rönnbäck
Content: Vilka är vi? Hur lär vi tillsammans? Introduktion till kursen och ämnet krishantering Litt: Deverell m fl (kap 1), Coppola (kap 1)
Tuesday, 31 August 2021
15:00 to 17:00

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Ingvar Rönnbäck
Content: Centrala begrepp och krishantering som organisatorisk process Litt: Bergling m fl (kap 2), Coopola (kap 1-7) Introduktion till kursens första gruppuppgift 4/9 - kris och krishantering i Sverige 2018/19, samt skrivuppgift i samarbete med UB
Wednesday, 01 September 2021
Thursday, 02 September 2021
Friday, 03 September 2021
09:00 to 12:00

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

Event type Seminar Room, location Hörsal NAT.D.440
Teacher: Ingvar Rönnbäck
Content: Seminarium/gruppuppgift om kris- och krishantering i Sverige
13:00 to 16:00

Kriser och krishantering som empiriskt fenomen, 7,5 hp

Event type Seminar Room, location Hörsal SAM.A.230 (S213)
Teacher: Ingvar Rönnbäck
Content: Seminarium/gruppuppgift om kris- och krishantering i Sverige
Saturday, 04 September 2021