"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 31 August 2021
  09:15 to 10:00

  Ledarskap och organisation II, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Erika Antill, Anna-Britt Coe
  Content: Introduktion till andra år av Masterprogrammet i ledarskap och organisation
  10:15 to 12:00

  Ledarskap och organisation II, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Anna-Britt Coe
  Content: Kursintroduktion
 • Wednesday, 01 September 2021
  13:15 to 15:00

  Ledarskap och organisation II, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Susanne Tafvelin
  Content: Ledarträning som hälsofrämjande insats? Ett forskningsperspektiv
 • Thursday, 02 September 2021
  09:15 to 12:00

  Ledarskap och organisation II, 15 hp

  Event type Workshop Room, location Zoom
  Teacher: Rickard Danell
  Content: Att söka artiklar i vetenskapliga databaser
 • Friday, 03 September 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
Tuesday, 31 August 2021
09:15 to 10:00

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Erika Antill, Anna-Britt Coe
Content: Introduktion till andra år av Masterprogrammet i ledarskap och organisation
10:15 to 12:00

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Anna-Britt Coe
Content: Kursintroduktion
Wednesday, 01 September 2021
13:15 to 15:00

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Susanne Tafvelin
Content: Ledarträning som hälsofrämjande insats? Ett forskningsperspektiv
Thursday, 02 September 2021
09:15 to 12:00

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Event type Workshop Room, location Zoom
Teacher: Rickard Danell
Content: Att söka artiklar i vetenskapliga databaser
Friday, 03 September 2021
Saturday, 04 September 2021