"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2022

 • Sunday, 30 October 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 31 October 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 01 November 2022
  09:00 to 12:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Teacher: Jessica Fahlen
  Content: Moment 3, Statistik: Introduktion till beskrivande statistik (sammanfattande mått samt olika diagram). Föreläsning + övningsuppgifter. Mom 1: 3/11-17/11 Mom 2: 18/11-5/12 Mom 3:1-2/11 samt 6/12-13/1
  13:00 to 14:30

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Jessica Fahlen
  Content: Gemensam kursintroduktion. Presentation av kursens innehåll samt lärarna på de olika momenten.
 • Wednesday, 02 November 2022
  14:00 to 15:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Kreske Ecker
  Content: Moment 3: Frågestund i Zoom kopplat till beskrivande statistik och Excel.
  15:00 to 17:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Test Room, location Zoom
  Teacher: Kreske Ecker
  Content: Moment 3: Frivillig "dugga" för att kontrollera era kunskaper i att ta fram samt tolka information i ett datamaterial. Ni rättar uppgiften själv efteråt. Uppgiften finns tillgänglig under hela kursen om ni vill gå tillbaka till den senare.
 • Thursday, 03 November 2022
  08:30 to 08:45

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Canvas
  Content: Moment 1 startar. Moment 1: 3/11-17/11
  10:00 to 10:30

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Fredrik Olsson-Spjut
  Content: Momentintroduktion av Moment 1 - Zoom. Förbered dig inför introduktionen genom att bekanta dig med den information som finns på Canvas kopplat till Moment 1
 • Friday, 04 November 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 05 November 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 30 October 2022
Monday, 31 October 2022
Tuesday, 01 November 2022
09:00 to 12:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Teacher: Jessica Fahlen
Content: Moment 3, Statistik: Introduktion till beskrivande statistik (sammanfattande mått samt olika diagram). Föreläsning + övningsuppgifter. Mom 1: 3/11-17/11 Mom 2: 18/11-5/12 Mom 3:1-2/11 samt 6/12-13/1
13:00 to 14:30

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Jessica Fahlen
Content: Gemensam kursintroduktion. Presentation av kursens innehåll samt lärarna på de olika momenten.
Wednesday, 02 November 2022
14:00 to 15:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Kreske Ecker
Content: Moment 3: Frågestund i Zoom kopplat till beskrivande statistik och Excel.
15:00 to 17:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Test Room, location Zoom
Teacher: Kreske Ecker
Content: Moment 3: Frivillig "dugga" för att kontrollera era kunskaper i att ta fram samt tolka information i ett datamaterial. Ni rättar uppgiften själv efteråt. Uppgiften finns tillgänglig under hela kursen om ni vill gå tillbaka till den senare.
Thursday, 03 November 2022
08:30 to 08:45

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Introduction Room, location Canvas
Content: Moment 1 startar. Moment 1: 3/11-17/11
10:00 to 10:30

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Fredrik Olsson-Spjut
Content: Momentintroduktion av Moment 1 - Zoom. Förbered dig inför introduktionen genom att bekanta dig med den information som finns på Canvas kopplat till Moment 1
Friday, 04 November 2022
Saturday, 05 November 2022