"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2023

 • Sunday, 29 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 31 October 2023
  09:00 to 10:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Fredrik Olsson-Spjut, Kadri Meister, Martin Eriksson, Louise Skoog
  Content: Gemensam kursintroduktion. Presentation av kursens innehåll samt de olika lärarna på de tre momenten. Mom 1: 2/11-16/11 Mom 2: 17/11-4/12 Mom 3: 31/10-1/11 samt 5/12-12/1
  10:00 to 16:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: Moment 3, Statistik: Introduktion till beskrivande statistik (sammanfattande mått samt olika diagram). Föreläsning + övningsuppgifter.
 • Wednesday, 01 November 2023
  10:00 to 11:30

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Question time Room, location Zoom
  Teacher: Kadri Meister
  Content: Moment 3: Frågestund i Zoom kopplat till beskrivande statistik och Excel.
  13:00 to 16:00

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Test Room, location Canvas
  Content: Moment 3: Frivillig "dugga" för att kontrollera era kunskaper i att ta fram samt tolka information i ett datamaterial. Ni rättar uppgiften själv efteråt. Uppgiften finns tillgänglig under hela kursen om ni vill gå tillbaka till den senare.
 • Thursday, 02 November 2023
  08:30 to 08:45

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Other Room, location Canvas
  Content: Moment 1 startar. Moment 1: 2/11-16/11
  10:00 to 10:30

  Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Fredrik Olsson-Spjut
  Content: Momentintroduktion av Moment 1 - Zoom. Förbered dig inför introduktionen genom att bekanta dig med den information som finns på Canvas kopplat till Moment 1
 • Friday, 03 November 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 04 November 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 29 October 2023
Monday, 30 October 2023
Tuesday, 31 October 2023
09:00 to 10:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Fredrik Olsson-Spjut, Kadri Meister, Martin Eriksson, Louise Skoog
Content: Gemensam kursintroduktion. Presentation av kursens innehåll samt de olika lärarna på de tre momenten. Mom 1: 2/11-16/11 Mom 2: 17/11-4/12 Mom 3: 31/10-1/11 samt 5/12-12/1
10:00 to 16:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: Moment 3, Statistik: Introduktion till beskrivande statistik (sammanfattande mått samt olika diagram). Föreläsning + övningsuppgifter.
Wednesday, 01 November 2023
10:00 to 11:30

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Question time Room, location Zoom
Teacher: Kadri Meister
Content: Moment 3: Frågestund i Zoom kopplat till beskrivande statistik och Excel.
13:00 to 16:00

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Test Room, location Canvas
Content: Moment 3: Frivillig "dugga" för att kontrollera era kunskaper i att ta fram samt tolka information i ett datamaterial. Ni rättar uppgiften själv efteråt. Uppgiften finns tillgänglig under hela kursen om ni vill gå tillbaka till den senare.
Thursday, 02 November 2023
08:30 to 08:45

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Other Room, location Canvas
Content: Moment 1 startar. Moment 1: 2/11-16/11
10:00 to 10:30

Att undersöka hälsans och sjukvårdens geografi, 15 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Fredrik Olsson-Spjut
Content: Momentintroduktion av Moment 1 - Zoom. Förbered dig inför introduktionen genom att bekanta dig med den information som finns på Canvas kopplat till Moment 1
Friday, 03 November 2023
Saturday, 04 November 2023