"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  13:15 to 17:00

  Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location SAM.A.323
  Teacher: Karina Lundborg
  Content: Introduktion och introducerande föreläsning
 • Tuesday, 29 August 2023
  09:15 to 12:00

  Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location SAM.A.351
  Teacher: Jessika Wide
  Content: Föreläsning 1 i statsvetenskap: Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (Blomqvist & Winblad, s. 164-180; Berlin & Kastberg, kap. 1)
 • Wednesday, 30 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 31 August 2023
  10:15 to 12:00

  Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location SAM.A.351
  Teacher: Jessika Wide
  Content: Föreläsning 2 i statsvetenskap: Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvården (Blomqvist, hela artikeln; Blomqvist & Winblad, s. 180-199; Berlin & Kastberg, kap. 1 och kap. 6)
 • Friday, 01 September 2023
  13:15 to 14:00

  Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karina Lundborg
  Content: Information om 1) hur du lämnar in en uppgift på Canvas, och 2) hur du refererar till litteratur i dina skriftliga uppgifter. Vi håller till i Zoom, adressen till mitt Zoom-rum är https://umu.zoom.us/my/karinalundborg
  16:00 to 17:00

  Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

  Event type Examination Room, location Canvas
  Content: Deadline för inlämning av 'Brev till mig själv' kl. 17.00. Inlämningen görs via kursens Canvassida.
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
13:15 to 17:00

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location SAM.A.323
Teacher: Karina Lundborg
Content: Introduktion och introducerande föreläsning
Tuesday, 29 August 2023
09:15 to 12:00

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location SAM.A.351
Teacher: Jessika Wide
Content: Föreläsning 1 i statsvetenskap: Det svenska hälso- och sjukvårdssystemet (Blomqvist & Winblad, s. 164-180; Berlin & Kastberg, kap. 1)
Wednesday, 30 August 2023
Thursday, 31 August 2023
10:15 to 12:00

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location SAM.A.351
Teacher: Jessika Wide
Content: Föreläsning 2 i statsvetenskap: Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvården (Blomqvist, hela artikeln; Blomqvist & Winblad, s. 180-199; Berlin & Kastberg, kap. 1 och kap. 6)
Friday, 01 September 2023
13:15 to 14:00

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karina Lundborg
Content: Information om 1) hur du lämnar in en uppgift på Canvas, och 2) hur du refererar till litteratur i dina skriftliga uppgifter. Vi håller till i Zoom, adressen till mitt Zoom-rum är https://umu.zoom.us/my/karinalundborg
16:00 to 17:00

Socialt arbete i hälso- och sjukvård I: Juridiska och organisatoriska ramar, 7,5 hp

Event type Examination Room, location Canvas
Content: Deadline för inlämning av 'Brev till mig själv' kl. 17.00. Inlämningen görs via kursens Canvassida.
Saturday, 02 September 2023