"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 29 August 2023
  11:45 to 16:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location SAM.A.333
  Teacher: Marie-Louise Snellman
  Content: Kl. 12.00 Upprop och introduktion, Information studieadministration, Kl. 14 Program/Studievägledning, Sosum Genomgång av programmet och kursinnehåll, schema, Canvas osv
 • Wednesday, 30 August 2023
  09:00 to 12:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location SAM.A.333
  Teacher: Marie-Louise Snellman
  Content: Introduktion forts. Kl. 10 Studentcentrum/Studenthälsan, Kyrkan på Campus, Kl. 10.30 Info inför skrivande av referat Kl. 12-13 LUNCH
  13:00 to 16:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location SAM.A.333
  Teacher: Marie-Louise Snellman
  Content: Kl. 13.15 Info om kurs 2, Statsvetenskapliga institutionen. Kl. 14-16 Intro forts. Info projektarbete, gruppindelning
 • Thursday, 31 August 2023
  09:00 to 10:30

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Question time, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Marie-Louise Snellman
  Content: Info och frågestund för sent antagna (som ej deltagit vid introduktionen på Campus)
  10:30 to 12:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Preparation Room, location Canvas
  Content: OBS! Viktigt att ta del kurs och information: "Grundkurs i informationssökning" inför Sökverkstad. Se mer info i Canvas, Modul om UB och Sökverkstad
  13:00 to 16:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Preparation
  Content: Tid för eget arbete, bli bekant med Canvas och ta del av information i Canvas, på Studentwebben, UB mm. Träff med basgrupp för att lära känna varandra, diskutera gruppens arbete och upplägg, diskutera ämnesval för projektarbete
 • Friday, 01 September 2023
  10:15 to 12:00

  Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

  Event type Lecture, Supervision Room, location Zoom
  Teacher: Magnus Olsson
  Content: Introduktion till UB:s (universitetsbibliotekets) söktjänster, samt sökverkstad för att introducera Grupp 1-6 sökning av vetenskapliga artiklar till projektarbete.
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
Tuesday, 29 August 2023
11:45 to 16:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location SAM.A.333
Teacher: Marie-Louise Snellman
Content: Kl. 12.00 Upprop och introduktion, Information studieadministration, Kl. 14 Program/Studievägledning, Sosum Genomgång av programmet och kursinnehåll, schema, Canvas osv
Wednesday, 30 August 2023
09:00 to 12:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location SAM.A.333
Teacher: Marie-Louise Snellman
Content: Introduktion forts. Kl. 10 Studentcentrum/Studenthälsan, Kyrkan på Campus, Kl. 10.30 Info inför skrivande av referat Kl. 12-13 LUNCH
13:00 to 16:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location SAM.A.333
Teacher: Marie-Louise Snellman
Content: Kl. 13.15 Info om kurs 2, Statsvetenskapliga institutionen. Kl. 14-16 Intro forts. Info projektarbete, gruppindelning
Thursday, 31 August 2023
09:00 to 10:30

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Question time, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Marie-Louise Snellman
Content: Info och frågestund för sent antagna (som ej deltagit vid introduktionen på Campus)
10:30 to 12:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Preparation Room, location Canvas
Content: OBS! Viktigt att ta del kurs och information: "Grundkurs i informationssökning" inför Sökverkstad. Se mer info i Canvas, Modul om UB och Sökverkstad
13:00 to 16:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Preparation
Content: Tid för eget arbete, bli bekant med Canvas och ta del av information i Canvas, på Studentwebben, UB mm. Träff med basgrupp för att lära känna varandra, diskutera gruppens arbete och upplägg, diskutera ämnesval för projektarbete
Friday, 01 September 2023
10:15 to 12:00

Socialt arbete: En introduktion, 7,5 hp

Event type Lecture, Supervision Room, location Zoom
Teacher: Magnus Olsson
Content: Introduktion till UB:s (universitetsbibliotekets) söktjänster, samt sökverkstad för att introducera Grupp 1-6 sökning av vetenskapliga artiklar till projektarbete.
Saturday, 02 September 2023