"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

  • Sunday, 14 January 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Monday, 15 January 2024
    13:15 to 16:00

    Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Teacher: Ahmet Gumuscu
    Content: Kursintroduktion och registrering Föreläsning: Sociala bestämningsfaktorer för barns och ungdomars utveckling Zoom: https://umu.zoom.us/my/ahmetgumuscu
  • Tuesday, 16 January 2024
    08:00 to 12:00

    Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Teacher: Pehr Andersson
    Content: Föreläsning utvecklingspsykologi Zoom länk: https://umu.zoom.us/my/pehrandersson
  • Wednesday, 17 January 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Thursday, 18 January 2024
    09:00 to 12:00

    Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Teacher: Anu-Riina Svenlin
    Content: Föreläsning: Barn och ungas delaktighet i socialt arbete Zoom-länk: https://umu.zoom.us/my/anuriinasvenlin
  • Friday, 19 January 2024
    09:00 to 12:00

    Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Teacher: Eva Rydell
    Content: Föreläsning/Workshop: Att tänka familjehem. Zoom-länk: https://umu.zoom.us/my/evarydell
  • Saturday, 20 January 2024

    Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
13:15 to 16:00

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ahmet Gumuscu
Content: Kursintroduktion och registrering Föreläsning: Sociala bestämningsfaktorer för barns och ungdomars utveckling Zoom: https://umu.zoom.us/my/ahmetgumuscu
Tuesday, 16 January 2024
08:00 to 12:00

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Pehr Andersson
Content: Föreläsning utvecklingspsykologi Zoom länk: https://umu.zoom.us/my/pehrandersson
Wednesday, 17 January 2024
Thursday, 18 January 2024
09:00 to 12:00

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anu-Riina Svenlin
Content: Föreläsning: Barn och ungas delaktighet i socialt arbete Zoom-länk: https://umu.zoom.us/my/anuriinasvenlin
Friday, 19 January 2024
09:00 to 12:00

Barn, unga och familj i socialt arbete, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Eva Rydell
Content: Föreläsning/Workshop: Att tänka familjehem. Zoom-länk: https://umu.zoom.us/my/evarydell
Saturday, 20 January 2024