"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2023

 • Sunday, 27 August 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 August 2023
  08:00 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck, Elena Lundberg, Olof Semb, Estelle Naumburg, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg
  Content: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
  09:30 to 09:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 to 10:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik
  11:00 to 11:15

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:30 to 14:15

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Roll-call Room, location SY Muddus
  Teacher: Yonas Berhan
  14:15 to 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Introduction
  Teacher: Yonas Berhan
  Content: Rundvandring, Barn+Ob/gyn
  15:00 to 16:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Case Room, location SY Muddus
  Teacher: Yonas Berhan
  Content: Case barn 1+2
  16:15 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser inför barn-HLR, se länk.
 • Tuesday, 29 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
  Content: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  SVALL Tuna
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
  13:00 to 14:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
  Teacher: Helena Carre
  Content: Gynundersökningsteknik med proffspatienter, se grupp på Canvas.
 • Wednesday, 30 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
  13:00 to 15:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
  Teacher: Yonas Berhan
  Content: Undersökningsteknik barn - filmdiskussion
  15:15 to 16:30

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
  Teacher: Helena Carre
  Content: Gynundersökningsteknik med proffspatienter, se grupp på Canvas.
 • Thursday, 31 August 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
  14:00 to 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
  15:00 to 16:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
  16:15 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
 • Friday, 01 September 2023
  08:15 to 09:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
  09:15 to 10:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
  10:15 to 11:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
  11:15 to 12:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
  13:00 to 13:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
  14:00 to 14:45

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
  15:00 to 17:00

  Klinisk kurs 5, 30 hp

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
 • Saturday, 02 September 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 27 August 2023
Monday, 28 August 2023
08:00 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck, Elena Lundberg, Olof Semb, Estelle Naumburg, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg
Content: Introduktion: Genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt Annika Paulsson
09:30 to 09:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 to 10:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik
11:00 to 11:15

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan. Ha dator (till föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:30 to 14:15

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Roll-call Room, location SY Muddus
Teacher: Yonas Berhan
14:15 to 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Introduction
Teacher: Yonas Berhan
Content: Rundvandring, Barn+Ob/gyn
15:00 to 16:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Case Room, location SY Muddus
Teacher: Yonas Berhan
Content: Case barn 1+2
16:15 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
Content: Förberedelser inför barn-HLR, se länk.
Tuesday, 29 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Borssen, Frans Nilsson
Content: Barnonkologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location 5B P6 Stora hörsalen, SVALL Tuna, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Neonatologi Umeå: Stora Hörsalen 5B Sundsvall: Tuna Sunderbyn: Sarek Östersund: Alfa För orter - videokonferens 12471100
13:00 to 14:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
Teacher: Helena Carre
Content: Gynundersökningsteknik med proffspatienter, se grupp på Canvas.
Wednesday, 30 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin allmän: Introduktion & Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin allmän: Dödsfallshandläggning forts. Dödstecken
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin allmän: Dödstecken forts.
13:00 to 15:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
Teacher: Yonas Berhan
Content: Undersökningsteknik barn - filmdiskussion
15:15 to 16:30

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Mandatory, Group tuition Room, location SY Sarek
Teacher: Helena Carre
Content: Gynundersökningsteknik med proffspatienter, se grupp på Canvas.
Thursday, 31 August 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Trubbigt våld & Skottskador
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Skottskador forts.
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Drogrelaterad död
14:00 to 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Rättsmedicin tillämpning: Fyndplats-undersökning
15:00 to 16:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin skadetyp: Kvävning Information om examination
16:15 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
Friday, 01 September 2023
08:15 to 09:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin
09:15 to 10:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Klinisk rättsmedicin forts.
10:15 to 11:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg
11:15 to 12:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Rättsmedicin tillämpning: Rättsintyg forts.
13:00 to 13:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin
14:00 to 14:45

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Rättsmedicin allmän: Internationell rättsmedicin forts.
15:00 to 17:00

Klinisk kurs 5, 30 hp

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin seminarium
Saturday, 02 September 2023