"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

September 2024

 • Sunday, 01 September 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 02 September 2024
  08:00 to 09:00

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
  Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
  09:15 to 09:30

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
  09:30 to 09:50

  Pediatrik

  Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
  Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
  10:00 to 10:45

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Ulrika Ottander
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
  11:00 to 11:15

  Pediatrik

  Event type Lecture, Egen tid att se
  Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
  Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
  13:00 to 13:45

  Ämnesövergripande

  Event type Mandatory, Roll-call Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska, Karin Jansson
  Content: Upprop och lokal info
  14:00 to 16:00

  Pediatrik

  Event type Mandatory, Case Room, location Salen G21 (by3B G21)
  Teacher: Magnus Domellöf
  Group: LPT11.U.A
  Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Pediatrik

  Event type Mandatory, Case
  Teacher: Torbjörn Lind
  Group: LPT11.U.B
  Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Pediatrik

  Event type Mandatory, Case
  Teacher: Jonas Österlund
  Group: LPT11.U.C
  Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Case Room, location Tilliten (by27 QA33)
  Teacher: Elena Lundberg
  Group: LPT11.U.D
  Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Case Room, location Onyxen (by27 QA33)
  Teacher: Anna Chmielewska
  Group: LPT11.U.E
  Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Case
  Teacher: Olof Sandström
  Group: LPT11.U.F
  Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
  14:00 to 16:00

  Ob/Gyn

  Event type Mandatory, Case
  Teacher: Christina West
  Group: LPT11.U.G
  Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
  16:15 to 17:00

  Pediatrik

  Event type Independent study
  Content: Förberedelser Barn-HLR
 • Tuesday, 03 September 2024
  08:15 to 09:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
  Content: Förlossning, det normala och det avvikande forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Ob/Gyn

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Marie-Therese Vinnars
  Content: Hypertoni under graviditet (samma som inspelad föreläsning) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type Lecture
  Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning barn-HLR
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning barn-HLR
  13:00 to 16:30

  Ob/Gyn

  Event type Group tuition Room, location 27 QA33 Gynmottagningen
  Group: LPT11.U.A, LPT11.U.B, LPT11.U.C
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type Lecture
  Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning barn-HLR
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning barn-HLR
 • Wednesday, 04 September 2024
  08:15 to 09:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Staffan Berglund
  Content: Barnnefrologi Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  09:15 to 10:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  10:15 to 11:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  11:15 to 12:00

  Pediatrik

  Event type Lecture Room, location SVALL Nolby
  ÖSD Alfa
  SY Sarek
  Teacher: Anna Chmielewska
  Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type Lecture
  Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning barn-HLR
  13:00 to 14:20

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning barn-HLR
  13:00 to 16:30

  Ob/Gyn

  Event type Group tuition Room, location 27 QA33 Gynmottagningen
  Group: LPT11.U.E, LPT11.U.F, LPT11.U.G
  Content: Gynekologisk undersökningsteknik
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type Lecture
  Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Magnus Domellöf
  Content: Undervisning barn-HLR
  14:25 to 15:50

  Pediatrik

  Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Torbjörn Lind
  Content: Undervisning barn-HLR
 • Thursday, 05 September 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Introduktion & Dödsfallshandläggning
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Dödstecken forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Rietz
  Content: Fyndplats­undersökning
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Drogrelaterad död
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Kvävning. Info om examination
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Friday, 06 September 2024
  08:15 to 09:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld
  09:15 to 10:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Trubbigt våld och skottskador
  10:15 to 11:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skottskador forts
  11:15 to 12:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Björn Bäckström
  Content: Skarpt våld
  13:00 to 13:45

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin
  14:00 to 15:00

  Rättsmedicin

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anders Eriksson
  Content: Internationell rättsmedicin, forts
  15:00 to 17:00

  Rättsmedicin

  Event type Independent study
  Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
 • Saturday, 07 September 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 01 September 2024
Monday, 02 September 2024
08:00 to 09:00

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Introduction Room, location Zoom
Teacher: Martin Fahlström, Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Hugo Lövheim, Björn Bäckström, Lisbeth Slunga Järvholm, Eva Henje, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska
Content: Introduktion - genomgång av kursens förväntade studieresultat
09:15 to 09:30

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Barnens rätt
09:30 to 09:50

Pediatrik

Event type Lecture, Question time Room, location Zoom
Content: Frågestund: Barnens rätt Annika Paulsson
10:00 to 10:45

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Ulrika Ottander
Content: Gynekologisk undersökningsteknik och lilla bäckenets anatomi.
11:00 to 11:15

Pediatrik

Event type Lecture, Egen tid att se
Content: Inspelad föreläsning: Samhällets stöd till barnfamiljer
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture, Workshop Room, location Zoom
Content: Workshop: Samhällets stöd till barnfamiljer. Annika Paulsson Läs igenom Fallen och Översikt lagar innan (https://www.canvas.umu.se/courses/12273/pages/film-samhallets-stod-till-barnfamiljer). Ha dator (för föreläsningen) och mobil till mentimeter-röstning.
13:00 to 13:45

Ämnesövergripande

Event type Mandatory, Roll-call Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Ulrika Ottander, Anna-Carin Wihlbäck, Thorbjörn Lundberg, Anna Chmielewska, Karin Jansson
Content: Upprop och lokal info
14:00 to 16:00

Pediatrik

Event type Mandatory, Case Room, location Salen G21 (by3B G21)
Teacher: Magnus Domellöf
Group: LPT11.U.A
Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
14:00 to 16:00

Pediatrik

Event type Mandatory, Case
Teacher: Torbjörn Lind
Group: LPT11.U.B
Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
14:00 to 16:00

Pediatrik

Event type Mandatory, Case
Teacher: Jonas Österlund
Group: LPT11.U.C
Content: Caseintroduktion Starta barncase 1+2
14:00 to 16:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Case Room, location Tilliten (by27 QA33)
Teacher: Elena Lundberg
Group: LPT11.U.D
Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
14:00 to 16:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Case Room, location Onyxen (by27 QA33)
Teacher: Anna Chmielewska
Group: LPT11.U.E
Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
14:00 to 16:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Case
Teacher: Olof Sandström
Group: LPT11.U.F
Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
14:00 to 16:00

Ob/Gyn

Event type Mandatory, Case
Teacher: Christina West
Group: LPT11.U.G
Content: Caseintroduktion Starta gyncase 1+2
16:15 to 17:00

Pediatrik

Event type Independent study
Content: Förberedelser Barn-HLR
Tuesday, 03 September 2024
08:15 to 09:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande (samma som inspelad föreläsning, dock inkl frågestund) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna-Carin Wihlbäck
Content: Förlossning, det normala och det avvikande forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Ob/Gyn

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Marie-Therese Vinnars
Content: Hypertoni under graviditet (samma som inspelad föreläsning) Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type Lecture
Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning barn-HLR
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning barn-HLR
13:00 to 16:30

Ob/Gyn

Event type Group tuition Room, location 27 QA33 Gynmottagningen
Group: LPT11.U.A, LPT11.U.B, LPT11.U.C
Content: Gynekologisk undersökningsteknik
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type Lecture
Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning barn-HLR
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning barn-HLR
Wednesday, 04 September 2024
08:15 to 09:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Staffan Berglund
Content: Barnnefrologi Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
09:15 to 10:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
10:15 to 11:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
11:15 to 12:00

Pediatrik

Event type Lecture Room, location SVALL Nolby, ÖSD Alfa, SY Sarek
Teacher: Anna Chmielewska
Content: Akut pediatrik, forts Från hörsal i Umeå, orterna ansluter på videokonferens 12471100
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type Lecture
Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning barn-HLR
13:00 to 14:20

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning barn-HLR
13:00 to 16:30

Ob/Gyn

Event type Group tuition Room, location 27 QA33 Gynmottagningen
Group: LPT11.U.E, LPT11.U.F, LPT11.U.G
Content: Gynekologisk undersökningsteknik
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type Lecture
Content: Bemötande och undersökning av barn och dess familj
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Magnus Domellöf
Content: Undervisning barn-HLR
14:25 to 15:50

Pediatrik

Event type CPR-S-Child Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Torbjörn Lind
Content: Undervisning barn-HLR
Thursday, 05 September 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Introduktion & Dödsfallshandläggning
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödsfallshandläggning forts & Dödstecken
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Dödstecken forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Rietz
Content: Fyndplats­undersökning
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Drogrelaterad död
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Kvävning. Info om examination
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Friday, 06 September 2024
08:15 to 09:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld
09:15 to 10:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Trubbigt våld och skottskador
10:15 to 11:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skottskador forts
11:15 to 12:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Björn Bäckström
Content: Skarpt våld
13:00 to 13:45

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin
14:00 to 15:00

Rättsmedicin

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anders Eriksson
Content: Internationell rättsmedicin, forts
15:00 to 17:00

Rättsmedicin

Event type Independent study
Content: Självstudier inför Rättsmedicin Seminarium
Saturday, 07 September 2024