"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

November 2023

 • Sunday, 19 November 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 November 2023
  08:30 to 09:15

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Introduction Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Inga Dennhag
  Content: Introduktion till BUP kurs Genomgång av obligatoriska uppgifter
  09:25 to 10:10

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Inga Dennhag
  Content: Introduktionsföreläsning Psykisk (o)hälsa hos barn.
  10:30 to 12:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Inga Dennhag
  Content: Anknytning, känslor och familj.
  13:00 to 15:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Inga Dennhag
  Content: Metoder att bedöma avvikande utveckling.
 • Tuesday, 21 November 2023
  08:00 to 08:15

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Independent study Room, location Canvas
  Content: Inspelade filmer Canvas. Kurslitteratur läses. Trauma, Psykosomatik, Ätstörningar, Depression, Självmordsproblematik, Ångest, Barn som far illa
 • Wednesday, 22 November 2023
  08:30 to 10:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Barbro Ivars A´roch
  Content: Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.
  10:30 to 12:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Barbro Ivars A´roch
  Content: ADHD.
 • Thursday, 23 November 2023
  08:30 to 10:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Magnus Vestin
  Content: Intellektuell funktionsnedsättning.
  10:30 to 12:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Magnus Vestin
  Content: Autismspektrumtillstånd.
  13:00 to 15:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
  Teacher: Magnus Vestin
  Content: Tourette syndrom, tvång, samsjuklighet.
 • Friday, 24 November 2023
  08:00 to 08:15

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Independent study
  Content: Arbeta med hemtentamen ”Falluppgift”.
  08:15 to 17:00

  Barnpsykiatri, 3 hp

  Event type Mandatory, Deadline Room, location Canvas
  Content: Deadline kl. 17.00 inlämning Falluppgift på Canvas i er inlämningsmapp. Obligatorisk.
 • Saturday, 25 November 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 48 Sunday, 19 November 2023
Monday, 20 November 2023
08:30 to 09:15

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Introduction Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Inga Dennhag
Content: Introduktion till BUP kurs Genomgång av obligatoriska uppgifter
09:25 to 10:10

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Inga Dennhag
Content: Introduktionsföreläsning Psykisk (o)hälsa hos barn.
10:30 to 12:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Inga Dennhag
Content: Anknytning, känslor och familj.
13:00 to 15:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Inga Dennhag
Content: Metoder att bedöma avvikande utveckling.
Tuesday, 21 November 2023
08:00 to 08:15

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Independent study Room, location Canvas
Content: Inspelade filmer Canvas. Kurslitteratur läses. Trauma, Psykosomatik, Ätstörningar, Depression, Självmordsproblematik, Ångest, Barn som far illa
Wednesday, 22 November 2023
08:30 to 10:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Barbro Ivars A´roch
Content: Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser.
10:30 to 12:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Barbro Ivars A´roch
Content: ADHD.
Thursday, 23 November 2023
08:30 to 10:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Magnus Vestin
Content: Intellektuell funktionsnedsättning.
10:30 to 12:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Magnus Vestin
Content: Autismspektrumtillstånd.
13:00 to 15:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Lecture Room, location 1B B1 Lärosal 109
Teacher: Magnus Vestin
Content: Tourette syndrom, tvång, samsjuklighet.
Friday, 24 November 2023
08:00 to 08:15

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Independent study
Content: Arbeta med hemtentamen ”Falluppgift”.
08:15 to 17:00

Barnpsykiatri, 3 hp

Event type Mandatory, Deadline Room, location Canvas
Content: Deadline kl. 17.00 inlämning Falluppgift på Canvas i er inlämningsmapp. Obligatorisk.
Saturday, 25 November 2023