"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Apr/May 2023

 • Sunday, 30 April 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 01 May 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 02 May 2023
  15:00 to 16:45

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Joakim Jonsson
  Content: Introduktion. Översikt över utveckling. Nuläget i Sverige. Grundbegrepp och strategier. Praktiska behandlingsprocedurer i radioterapi.
 • Wednesday, 03 May 2023
  10:15 to 12:00

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Rickard Sjögren
  Content: Targetdefinition. Dosspecifiering.Normeringar. Grunder för dosplanering. Standardisering av behandlingsparametrar enl IEC. Behandlingsstrategier och fältarrangemang.
  13:15 to 15:00

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Rickard Sjögren
  Content: Div om bla skarvning av fält. Val av energi. Kompensationsfilter, konformationsterapi och sk invers planering av RT. Optimering av planer.
 • Thursday, 04 May 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 05 May 2023
  08:15 to 09:30

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Michael Blomquist
  Content: External beam treatment simulation and imaging for treatment planning
  09:45 to 11:30

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Michael Blomquist
  Content: Overview of non-standard treatment techniques in radiotherapy
  13:15 to 15:30

  Physics of Radiotherapy, 5 hp

  Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
  Teacher: Magnus Karlsson
  Content: Hand calculation of photon fields.
 • Saturday, 06 May 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 19 Sunday, 30 April 2023
Monday, 01 May 2023
Tuesday, 02 May 2023
15:00 to 16:45

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Joakim Jonsson
Content: Introduktion. Översikt över utveckling. Nuläget i Sverige. Grundbegrepp och strategier. Praktiska behandlingsprocedurer i radioterapi.
Wednesday, 03 May 2023
10:15 to 12:00

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Rickard Sjögren
Content: Targetdefinition. Dosspecifiering.Normeringar. Grunder för dosplanering. Standardisering av behandlingsparametrar enl IEC. Behandlingsstrategier och fältarrangemang.
13:15 to 15:00

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Rickard Sjögren
Content: Div om bla skarvning av fält. Val av energi. Kompensationsfilter, konformationsterapi och sk invers planering av RT. Optimering av planer.
Thursday, 04 May 2023
Friday, 05 May 2023
08:15 to 09:30

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Michael Blomquist
Content: External beam treatment simulation and imaging for treatment planning
09:45 to 11:30

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Michael Blomquist
Content: Overview of non-standard treatment techniques in radiotherapy
13:15 to 15:30

Physics of Radiotherapy, 5 hp

Event type Lecture Room, location 27 Marmorsalen
Teacher: Magnus Karlsson
Content: Hand calculation of photon fields.
Saturday, 06 May 2023