"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:00 to 08:45

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Lecture, Mandatory, Roll-call/Introduction Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  ÖSD Gamma
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Teacher: Joakim Hennings, Sara Strandberg
  Content: Upprop Alla orter. Hålls från Umeå.
  08:45 to 09:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Content: EPA/SKA genomgång av Bethany Van Guelpen. Föreläsningen blodsmitta hålls istället som inspelad version via Canvas under Kirurgi, se länk.
  09:15 to 10:00

  Kirurgi

  Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Teacher: Yücel Cengiz
  Content: Chirurgia minor. Fr Sundsvall.
  10:15 to 11:00

  Professionell utveckling PU

  Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Teacher: Aleksandra McGrath
  Content: PU-introduktion. Fr Umeå.
  11:15 to 12:00

  Anestesi

  Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  ÖSD Alfa
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Teacher: Michael Haney
  Content: Intro svikt av vital organ funktion-kliniska tecken, ABCDE. Fr Umeå
  13:00 to 13:45

  Urologi

  Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  ÖSD Alfa
  SY Abisko
  SVALL Stora konferensr. KTC
  Teacher: Amir Sherif
  Content: Akut Urologi, Urinvägskonkrement. Fr Umeå. Hålls via Regionens videosysystem via länk till sal E04.
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:00 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Meeting Room, location 5B P6 Grupprum 1
  Content: Professionell utveckling Lärarlokal
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 2
  Teacher: Aleksandra McGrath
  Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 3
  Group: LPT7.U.C, LPT7.U.D
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 4
  Group: LPT7.U.E, LPT7.U.F
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 5
  Group: LPT7.U.G, LPT7.U.H
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
  Group: LPT7.U.I, LPT7.U.J
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
  Group: LPT7.U.K, LPT7.U.L
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition
  Group: LPT7.U.N, LPT7.U.M
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Cirrus. https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302576,63.815568&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517087
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition
  Group: LPT7.U.O, LPT7.U.P
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Stratus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302779,63.815547&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:00 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Meeting Room, location 5B P6 Grupprum 1
  Content: Professionell utveckling Lärarlokal
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition
  Group: LPT7.U.O, LPT7.U.P
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Stratus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.301826,63.817705&zoom=14.4&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 2
  Teacher: Aleksandra McGrath
  Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 3
  Group: LPT7.U.C, LPT7.U.D
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 4
  Group: LPT7.U.E, LPT7.U.F
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 5
  Group: LPT7.U.G, LPT7.U.H
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
  Group: LPT7.U.I, LPT7.U.J
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
  Group: LPT7.U.K, LPT7.U.L
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
  08:30 to 16:30

  Professionell utveckling PU

  Event type Mandatory, Group tuition
  Group: LPT7.U.N, LPT7.U.M
  Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Cirrus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302576,63.815568&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517087
 • Thursday, 18 January 2024
  08:00 to 12:50

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Group tuition
  Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
  Content: Stationsundervisning grupp A-H. Clinicum Betula. Se detaljschema på Canvas.
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 315 KTC - Vårdsal 1
  Content: Ultraljud Buk Lärare Mattis Erkisson och Peter Lydig
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Ulf Gunnarsson
  Content: Bukstatus
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 211 KTC - Visuell
  Teacher: Karin Strigård
  Content: Rektoskopi
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 209 KTC - Undersökning 3
  210 KTC - Undersökning 4
  Teacher: Oskar Hemmingsson
  Content: Ankelindex
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Johan Söderberg
  Content: Ultraljud FAST
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 311 KTC - Ambulans/RTG SIM
  Teacher: Mikael Johansson
  Content: Bröstpalpation
  08:00 to 17:00

  Professionell utveckling PU

  Event type Preparation , Other
  Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
  Content: PU steg 4 förberedelse.
  13:30 to 16:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Hand hygiene Room, location 308 KTC - OP/AN SIM
  Teacher: Oskar Hemmingsson, Rebecca Wiberg, Karin Strigård
  Content: OP-tvätt
  13:35 to 16:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Group tuition
  Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
  Content: Suturträning/OP-tvätt grupp A-H Se detaljschema på Canvas.
 • Friday, 19 January 2024
  08:00 to 12:50

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Group tuition
  Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
  Content: Stationsundervisning grupp I-P. Clinicum Betula. Se schema på Canvas.
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 315 KTC - Vårdsal 1
  Teacher: Lina Häggkvist
  Content: Ultraljud buk Se schema på Canvas.
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 228 KTC - Amanuensen
  Teacher: Viktor Holmdahl
  Content: Bukstatus
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 207 KTC - Undersökning 1
  208 KTC - Undersökning 2
  Teacher: Markku Haapamäki
  Content: Rektoskopi
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 209 KTC - Undersökning 3
  210 KTC - Undersökning 4
  Teacher: Petrus Vinnars
  Content: Ankelindex
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 216 KTC - Tala
  Teacher: Johan Söderberg
  Content: Ultraljud FAST
  08:00 to 13:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Other Room, location 311 KTC - Ambulans/RTG SIM
  Teacher: Camilla Thellenberg Karlsson
  Content: Bröstpalpation
  08:00 to 17:00

  Professionell utveckling PU

  Event type Preparation , Other
  Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
  Content: PU steg 4 förberedelse.
  13:30 to 16:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Hand hygiene Room, location 308 KTC - OP/AN SIM
  Teacher: Amar Karalija, Markku Haapamäki, Viktor Holmdahl
  Content: OP-tvätt
  13:35 to 16:00

  Klinisk kurs 2, 30 hp

  Event type Group tuition
  Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
  Content: Suturträning/OP-tvätt grupp I-P. Se schema på Canvas.
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:00 to 08:45

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Lecture, Mandatory, Roll-call/Introduction Room, location 6E R-1 Hörsal E04, ÖSD Gamma, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Teacher: Joakim Hennings, Sara Strandberg
Content: Upprop Alla orter. Hålls från Umeå.
08:45 to 09:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Content: EPA/SKA genomgång av Bethany Van Guelpen. Föreläsningen blodsmitta hålls istället som inspelad version via Canvas under Kirurgi, se länk.
09:15 to 10:00

Kirurgi

Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Teacher: Yücel Cengiz
Content: Chirurgia minor. Fr Sundsvall.
10:15 to 11:00

Professionell utveckling PU

Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Teacher: Aleksandra McGrath
Content: PU-introduktion. Fr Umeå.
11:15 to 12:00

Anestesi

Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04, ÖSD Alfa, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Teacher: Michael Haney
Content: Intro svikt av vital organ funktion-kliniska tecken, ABCDE. Fr Umeå
13:00 to 13:45

Urologi

Event type Lecture Room, location 6E R-1 Hörsal E04, ÖSD Alfa, SY Abisko, SVALL Stora konferensr. KTC
Teacher: Amir Sherif
Content: Akut Urologi, Urinvägskonkrement. Fr Umeå. Hålls via Regionens videosysystem via länk till sal E04.
Tuesday, 16 January 2024
08:00 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Meeting Room, location 5B P6 Grupprum 1
Content: Professionell utveckling Lärarlokal
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 2
Teacher: Aleksandra McGrath
Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 3
Group: LPT7.U.C, LPT7.U.D
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 4
Group: LPT7.U.E, LPT7.U.F
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 5
Group: LPT7.U.G, LPT7.U.H
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
Group: LPT7.U.I, LPT7.U.J
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
Group: LPT7.U.K, LPT7.U.L
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition
Group: LPT7.U.N, LPT7.U.M
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Cirrus. https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302576,63.815568&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517087
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition
Group: LPT7.U.O, LPT7.U.P
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Stratus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302779,63.815547&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109
Wednesday, 17 January 2024
08:00 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Meeting Room, location 5B P6 Grupprum 1
Content: Professionell utveckling Lärarlokal
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition
Group: LPT7.U.O, LPT7.U.P
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Stratus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.301826,63.817705&zoom=14.4&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517109
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 2
Teacher: Aleksandra McGrath
Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 3
Group: LPT7.U.C, LPT7.U.D
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 4
Group: LPT7.U.E, LPT7.U.F
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 5B P6 Grupprum 5
Group: LPT7.U.G, LPT7.U.H
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Gnejsen
Group: LPT7.U.I, LPT7.U.J
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition Room, location 27 Q0 Graniten
Group: LPT7.U.K, LPT7.U.L
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel
08:30 to 16:30

Professionell utveckling PU

Event type Mandatory, Group tuition
Group: LPT7.U.N, LPT7.U.M
Content: PU Konsultation Steg 3 Rollspel Grupprum Cirrus https://use.mazemap.com/#v=1&zlevel=6&center=20.302576,63.815568&zoom=18&campusid=499&sharepoitype=poi&sharepoi=1000517087
Thursday, 18 January 2024
08:00 to 12:50

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Group tuition
Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
Content: Stationsundervisning grupp A-H. Clinicum Betula. Se detaljschema på Canvas.
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 315 KTC - Vårdsal 1
Content: Ultraljud Buk Lärare Mattis Erkisson och Peter Lydig
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Ulf Gunnarsson
Content: Bukstatus
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 211 KTC - Visuell
Teacher: Karin Strigård
Content: Rektoskopi
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 209 KTC - Undersökning 3, 210 KTC - Undersökning 4
Teacher: Oskar Hemmingsson
Content: Ankelindex
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Johan Söderberg
Content: Ultraljud FAST
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 311 KTC - Ambulans/RTG SIM
Teacher: Mikael Johansson
Content: Bröstpalpation
08:00 to 17:00

Professionell utveckling PU

Event type Preparation , Other
Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
Content: PU steg 4 förberedelse.
13:30 to 16:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Hand hygiene Room, location 308 KTC - OP/AN SIM
Teacher: Oskar Hemmingsson, Rebecca Wiberg, Karin Strigård
Content: OP-tvätt
13:35 to 16:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Group tuition
Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
Content: Suturträning/OP-tvätt grupp A-H Se detaljschema på Canvas.
Friday, 19 January 2024
08:00 to 12:50

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Group tuition
Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
Content: Stationsundervisning grupp I-P. Clinicum Betula. Se schema på Canvas.
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 315 KTC - Vårdsal 1
Teacher: Lina Häggkvist
Content: Ultraljud buk Se schema på Canvas.
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 228 KTC - Amanuensen
Teacher: Viktor Holmdahl
Content: Bukstatus
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 207 KTC - Undersökning 1, 208 KTC - Undersökning 2
Teacher: Markku Haapamäki
Content: Rektoskopi
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 209 KTC - Undersökning 3, 210 KTC - Undersökning 4
Teacher: Petrus Vinnars
Content: Ankelindex
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 216 KTC - Tala
Teacher: Johan Söderberg
Content: Ultraljud FAST
08:00 to 13:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Other Room, location 311 KTC - Ambulans/RTG SIM
Teacher: Camilla Thellenberg Karlsson
Content: Bröstpalpation
08:00 to 17:00

Professionell utveckling PU

Event type Preparation , Other
Group: LPT7.U.A, LPT7.U.B, LPT7.U.C, LPT7.U.D, LPT7.U.E, LPT7.U.F, LPT7.U.G, LPT7.U.H
Content: PU steg 4 förberedelse.
13:30 to 16:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Hand hygiene Room, location 308 KTC - OP/AN SIM
Teacher: Amar Karalija, Markku Haapamäki, Viktor Holmdahl
Content: OP-tvätt
13:35 to 16:00

Klinisk kurs 2, 30 hp

Event type Group tuition
Group: LPT7.U.N, LPT7.U.O, LPT7.U.P, LPT7.U.I, LPT7.U.J, LPT7.U.K, LPT7.U.L, LPT7.U.M
Content: Suturträning/OP-tvätt grupp I-P. Se schema på Canvas.
Saturday, 20 January 2024