"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

December 2021

 • Sunday, 12 December 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 13 December 2021
  08:00 to 09:15

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Sofia Andersson
  Content: Upprop*, kursintroduktion i Palliativ omvårdnad
 • Tuesday, 14 December 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 15 December 2021
  08:00 to 09:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Other Room, location Zoom
  Teacher: Sofia Andersson
  Content: OBS se de 3 filmerna om symtom och symtomlindring med Johan Phlipsson inför frågestuden på torsdag. Förbered frågor till morgondagens frågestund på Zoom.
  08:30 to 12:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Other
  Content: OBS restseminarium i kursen Livsfaser 2 , för mer information se kursen Livsfaser 2
  13:00 to 14:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Other Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Åsa Audulv informerar inför kursen om kandidatuppsatsen.
 • Thursday, 16 December 2021
  08:00 to 09:30

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Sofia Andersson
  Content: Föreläsning pallitiv vård introduktion
  13:00 to 14:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Frågestund Johan Philipsson Palliativ medicin
  14:30 to 15:30

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Föreläsning Palliativ vård på hospice av Isabella Pillay Axlagårdens hospice
 • Friday, 17 December 2021
  09:00 to 09:45

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Other Room, location Zoom
  Teacher: Sofia Andersson
  Content: Genomgång av instruktioner till hemtentamen
  10:00 to 11:00

  Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Sofia Andersson
  Content: Föreläsning Palliativ vård i kommunal regi Carola Ludvigsson Distriktssköterska och utsedd till årets palliativ sjuksköterska
 • Saturday, 18 December 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 51 Sunday, 12 December 2021
Monday, 13 December 2021
08:00 to 09:15

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Sofia Andersson
Content: Upprop*, kursintroduktion i Palliativ omvårdnad
Tuesday, 14 December 2021
Wednesday, 15 December 2021
08:00 to 09:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Other Room, location Zoom
Teacher: Sofia Andersson
Content: OBS se de 3 filmerna om symtom och symtomlindring med Johan Phlipsson inför frågestuden på torsdag. Förbered frågor till morgondagens frågestund på Zoom.
08:30 to 12:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Other
Content: OBS restseminarium i kursen Livsfaser 2 , för mer information se kursen Livsfaser 2
13:00 to 14:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Other Room, location Zoom
Teacher: Åsa Audulv
Content: Åsa Audulv informerar inför kursen om kandidatuppsatsen.
Thursday, 16 December 2021
08:00 to 09:30

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Sofia Andersson
Content: Föreläsning pallitiv vård introduktion
13:00 to 14:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Frågestund Johan Philipsson Palliativ medicin
14:30 to 15:30

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Föreläsning Palliativ vård på hospice av Isabella Pillay Axlagårdens hospice
Friday, 17 December 2021
09:00 to 09:45

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Other Room, location Zoom
Teacher: Sofia Andersson
Content: Genomgång av instruktioner till hemtentamen
10:00 to 11:00

Palliativ omvårdnad, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Sofia Andersson
Content: Föreläsning Palliativ vård i kommunal regi Carola Ludvigsson Distriktssköterska och utsedd till årets palliativ sjuksköterska
Saturday, 18 December 2021