"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2020

 • Sunday, 30 August 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 31 August 2020
  08:00 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Introduction
  Teacher: Catharina Norberg
  Content: Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet i Skellefteå. Istället för upprop bekräftar du deltagande i kursen genom att anmäla dig på Moodle, senast 31/8 kl. 10.00. OBS! Om du inte anmält dig kallas reserv till din plats.
  14:00 to 16:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Introduction Room, location Moodle
  Teacher: Catharina Norberg
  Content: Kursintroduktion, institutionens pedagogiska grundsyn Kursens förväntade studieresultet (FSR), uppgifter, examinationer och obligatoriska moment.
 • Tuesday, 01 September 2020
  08:30 to 09:30

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Helen Forsgren, Ann-Catrin Johansson
  Content: Information angående studievägledning vid Institutionen för omvårdnad. Helen Forsgren; studievägledare & Ann-Catrin Johansson; studieadministratör.
  10:00 to 11:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Kerstin Viglund, Christina Juthberg
  Content: Presentation av sjuksköterskeprogrammet och institutionen för omvårdnad. Kerstin Viglund; ordförande i Programrådet (PRS) & Christina Juthberg; utbildningsansvarig.
 • Wednesday, 02 September 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 03 September 2020
  09:30 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Other Room, location Zoom
  Teacher: Catharina Norberg
  Content: Vi träffas på Zoom över en kopp förmiddagskaffe.
 • Friday, 04 September 2020
  10:00 to 12:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Catharina Norberg
  Content: Seminarium 1. Att vara student vid universitet. Förbered dig utifrån instuktioner på Moodle.
 • Saturday, 05 September 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 30 August 2020
Monday, 31 August 2020
08:00 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Introduction
Teacher: Catharina Norberg
Content: Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet i Skellefteå. Istället för upprop bekräftar du deltagande i kursen genom att anmäla dig på Moodle, senast 31/8 kl. 10.00. OBS! Om du inte anmält dig kallas reserv till din plats.
14:00 to 16:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Introduction Room, location Moodle
Teacher: Catharina Norberg
Content: Kursintroduktion, institutionens pedagogiska grundsyn Kursens förväntade studieresultet (FSR), uppgifter, examinationer och obligatoriska moment.
Tuesday, 01 September 2020
08:30 to 09:30

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Helen Forsgren, Ann-Catrin Johansson
Content: Information angående studievägledning vid Institutionen för omvårdnad. Helen Forsgren; studievägledare & Ann-Catrin Johansson; studieadministratör.
10:00 to 11:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Kerstin Viglund, Christina Juthberg
Content: Presentation av sjuksköterskeprogrammet och institutionen för omvårdnad. Kerstin Viglund; ordförande i Programrådet (PRS) & Christina Juthberg; utbildningsansvarig.
Wednesday, 02 September 2020
Thursday, 03 September 2020
09:30 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Other Room, location Zoom
Teacher: Catharina Norberg
Content: Vi träffas på Zoom över en kopp förmiddagskaffe.
Friday, 04 September 2020
10:00 to 12:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Catharina Norberg
Content: Seminarium 1. Att vara student vid universitet. Förbered dig utifrån instuktioner på Moodle.
Saturday, 05 September 2020