"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2022

 • Sunday, 28 August 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 August 2022
  09:45 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Deadline Room, location Canvas
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Anmälning till kursdeltagande senast kl. 10.00, se länk på kurssidan i Canvas
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Kursintroduktion via e-mötesrum ZOOM, se instruktion för att ladda ner ZOOM programmet på kurssidan i Canvas. ZOOM länk se nedanför, finns även i schemat på kurssidan under Kursöversikt
 • Tuesday, 30 August 2022
  09:00 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Christina Juthberg, Kristina Lämås
  Content: Introduktion Sjuksköterskeprogrammet
  10:30 to 12:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius
  Content: Föreläsning Sjuksköterskans profession
 • Wednesday, 31 August 2022
  09:00 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Nina Smulter
  Content: Information Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
 • Thursday, 01 September 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 02 September 2022
  09:00 to 11:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Seminarium 1: Avstämning avseende ”Att vara student” och området ”Sjuksköterskans profession och omvårdnad”.
 • Saturday, 03 September 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 28 August 2022
Monday, 29 August 2022
09:45 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Deadline Room, location Canvas
Teacher: Monika Norberg
Content: Anmälning till kursdeltagande senast kl. 10.00, se länk på kurssidan i Canvas
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Kursintroduktion via e-mötesrum ZOOM, se instruktion för att ladda ner ZOOM programmet på kurssidan i Canvas. ZOOM länk se nedanför, finns även i schemat på kurssidan under Kursöversikt
Tuesday, 30 August 2022
09:00 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Christina Juthberg, Kristina Lämås
Content: Introduktion Sjuksköterskeprogrammet
10:30 to 12:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius
Content: Föreläsning Sjuksköterskans profession
Wednesday, 31 August 2022
09:00 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Nina Smulter
Content: Information Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Thursday, 01 September 2022
Friday, 02 September 2022
09:00 to 11:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Seminarium 1: Avstämning avseende ”Att vara student” och området ”Sjuksköterskans profession och omvårdnad”.
Saturday, 03 September 2022