"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2021

 • Sunday, 17 January 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 18 January 2021
  09:45 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Deadline Room, location Moodle
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Senast kl. 10.00 ska du ha anmält dig till kursen enligt anvisningar på kurssidan i Moodle
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Monika Norberg
  Content: Kursintroduktion, möjlighet att e-mötas med lärare och studiekamrater i ZOOM
 • Tuesday, 19 January 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 20 January 2021
  09:00 to 10:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Teacher: Kerstin Viglund
  Content: Introduktion i programmet
 • Thursday, 21 January 2021
  13:00 to 14:30

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius
  Content: Föreläsning Sjuksköterskans profession
 • Friday, 22 January 2021
  13:00 to 15:00

  Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

  Event type Supervision Room, location Zoom
  Teacher: Jeanette Beckman Rehnman
  Content: Avstämning avseende ‘Att vara student’ och området Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad. Läs under Aktuelle dokument” hur du ska förbereda dig inför seminariet
 • Saturday, 23 January 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 17 January 2021
Monday, 18 January 2021
09:45 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Deadline Room, location Moodle
Teacher: Monika Norberg
Content: Senast kl. 10.00 ska du ha anmält dig till kursen enligt anvisningar på kurssidan i Moodle
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Monika Norberg
Content: Kursintroduktion, möjlighet att e-mötas med lärare och studiekamrater i ZOOM
Tuesday, 19 January 2021
Wednesday, 20 January 2021
09:00 to 10:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Information Room, location Zoom
Teacher: Kerstin Viglund
Content: Introduktion i programmet
Thursday, 21 January 2021
13:00 to 14:30

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius
Content: Föreläsning Sjuksköterskans profession
Friday, 22 January 2021
13:00 to 15:00

Sjuksköterskans profession - introduktion, 6 hp

Event type Supervision Room, location Zoom
Teacher: Jeanette Beckman Rehnman
Content: Avstämning avseende ‘Att vara student’ och området Sjuksköterskeprofessionen och omvårdnad. Läs under Aktuelle dokument” hur du ska förbereda dig inför seminariet
Saturday, 23 January 2021