"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

April 2024

  • Sunday, 21 April 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Monday, 22 April 2024
    08:00 to 17:00

    Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

    Event type Other
    Content: Ange ditt kursdeltagande i kurssajten
  • Tuesday, 23 April 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Wednesday, 24 April 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Thursday, 25 April 2024

    Nothing is scheduled today.

  • Friday, 26 April 2024
    08:30 to 09:30

    Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

    Event type Course introduction Room, location Zoom
    Teacher: Camilla Holmgren
    Content: Kursintroduktion – ta del av kursdokument och Canvas-sajt i förväg
    10:00 to 12:00

    Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Teacher: Tom Uppstu
    Content: Prehospital sjukvårdsledning, sortering, prioritering, skadediagnostik
    13:00 to 14:00

    Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

    Event type Introduction Room, location Zoom
    Teacher: Karin Jonsson
    Content: Introduktion teamträning
    14:30 to 16:00

    Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

    Event type Lecture Room, location Zoom
    Content: Katastrofberedskap på sjukhus och i primärvården (Region Västerbotten) (katastrofplaner, organisationsfrågor, som rör larm, beredskap på lokal och regional nivå, omhänder-tagande på sjukvårdsinrättning) - Karoline Helmersson
  • Saturday, 27 April 2024

    Nothing is scheduled today.

Week 17 Sunday, 21 April 2024
Monday, 22 April 2024
08:00 to 17:00

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Event type Other
Content: Ange ditt kursdeltagande i kurssajten
Tuesday, 23 April 2024
Wednesday, 24 April 2024
Thursday, 25 April 2024
Friday, 26 April 2024
08:30 to 09:30

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Camilla Holmgren
Content: Kursintroduktion – ta del av kursdokument och Canvas-sajt i förväg
10:00 to 12:00

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Tom Uppstu
Content: Prehospital sjukvårdsledning, sortering, prioritering, skadediagnostik
13:00 to 14:00

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Karin Jonsson
Content: Introduktion teamträning
14:30 to 16:00

Omvårdnadens organisation och ledning del I, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Katastrofberedskap på sjukhus och i primärvården (Region Västerbotten) (katastrofplaner, organisationsfrågor, som rör larm, beredskap på lokal och regional nivå, omhänder-tagande på sjukvårdsinrättning) - Karoline Helmersson
Saturday, 27 April 2024