"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  13:00 to 16:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Introduktion och föreläsning. Kursstart, introduktion, idéseminarium om examensarbetet
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:30 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal SAM.A.230
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Föreläsning, frågestund. Introduktion för temat "Forskningsprocessen, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor"
 • Wednesday, 17 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 18 January 2024
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.214
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.218
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.222
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.226
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.227
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.D.244
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 15:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location BIO.A.206 - Aula Anatomica
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Seminarium helklass: PM och syfte, introduktion tema 2
 • Friday, 19 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
13:00 to 16:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Åsa Audulv
Content: Introduktion och föreläsning. Kursstart, introduktion, idéseminarium om examensarbetet
Tuesday, 16 January 2024
08:30 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal SAM.A.230
Teacher: Åsa Audulv
Content: Föreläsning, frågestund. Introduktion för temat "Forskningsprocessen, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor"
Wednesday, 17 January 2024
Thursday, 18 January 2024
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.214
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.218
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.222
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.226
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.227
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.D.244
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 15:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location BIO.A.206 - Aula Anatomica
Teacher: Åsa Audulv
Content: Seminarium helklass: PM och syfte, introduktion tema 2
Friday, 19 January 2024
Saturday, 20 January 2024