"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Course introduction Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Introduktion och föreläsning. Kursstart, introduktion, idéseminarium om examensarbetet
 • Tuesday, 16 January 2024
  13:00 to 16:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Åsa Audulv
  Content: Introduktion för temat "Forskningsprocessen, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor"
 • Wednesday, 17 January 2024
  07:00 to 08:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Submission
  Content: Deadline för inlämning av PM kl 08.00
 • Thursday, 18 January 2024
  08:30 to 10:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Helena Antonsson
  Content: Grupparbete: PM och syfte
  10:00 to 12:00

  Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Helena Antonsson
  Content: Seminarium helklass: PM och syfte, introduktion tema 2
 • Friday, 19 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Course introduction Room, location Zoom
Teacher: Åsa Audulv
Content: Introduktion och föreläsning. Kursstart, introduktion, idéseminarium om examensarbetet
Tuesday, 16 January 2024
13:00 to 16:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Åsa Audulv
Content: Introduktion för temat "Forskningsprocessen, problembeskrivning, syfte och forskningsfrågor"
Wednesday, 17 January 2024
07:00 to 08:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Submission
Content: Deadline för inlämning av PM kl 08.00
Thursday, 18 January 2024
08:30 to 10:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Helena Antonsson
Content: Grupparbete: PM och syfte
10:00 to 12:00

Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning, 22,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Helena Antonsson
Content: Seminarium helklass: PM och syfte, introduktion tema 2
Friday, 19 January 2024
Saturday, 20 January 2024