"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  13:00 to 16:30

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Margareta Persson
  Content: Upprop. Program- och kursinformation. Genomgång av basgruppsarbete och case. VFU-info
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:30 to 14:30

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Introducerande föreläsningar - 3st. För detaljer, se Canvas
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:30 to 09:30

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Content: Information studentadministration och studievägledning
  09:30 to 12:00

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Valfri plats
  Content: Förberedelser - case, basgrupper
  13:00 to 14:00

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Föreläsning
 • Thursday, 18 January 2024
  08:30 to 09:00

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Information Room, location Zoom
  Content: Internationellt studentutbyte och VFU utomlands
  09:00 to 12:00

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Informationssökning- medicinska biblioteket
  13:00 to 16:30

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Valfri plats
  Content: Basgruppsarbete - case
 • Friday, 19 January 2024
  09:00 to 12:00

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Föreläsning- anatomi/fysiologi
  13:00 to 14:30

  Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Genus och forskning
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
13:00 to 16:30

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Margareta Persson
Content: Upprop. Program- och kursinformation. Genomgång av basgruppsarbete och case. VFU-info
Tuesday, 16 January 2024
08:30 to 14:30

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Introducerande föreläsningar - 3st. För detaljer, se Canvas
Wednesday, 17 January 2024
08:30 to 09:30

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Information Room, location Zoom
Content: Information studentadministration och studievägledning
09:30 to 12:00

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Valfri plats
Content: Förberedelser - case, basgrupper
13:00 to 14:00

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Föreläsning
Thursday, 18 January 2024
08:30 to 09:00

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Information Room, location Zoom
Content: Internationellt studentutbyte och VFU utomlands
09:00 to 12:00

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Informationssökning- medicinska biblioteket
13:00 to 16:30

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Valfri plats
Content: Basgruppsarbete - case
Friday, 19 January 2024
09:00 to 12:00

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Föreläsning- anatomi/fysiologi
13:00 to 14:30

Reproduktiv och perinatal hälsa, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Genus och forskning
Saturday, 20 January 2024