"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Mar/Apr 2022

 • Sunday, 27 March 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 28 March 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 29 March 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 30 March 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 31 March 2022
  08:30 to 09:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
  Content: Introduktion
  09:00 to 10:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Maria Lindström
  Content: Evidensbaserad praxis/vård, praxisbaserad evidens och att formulera en frågeställning.
  10:20 to 11:10

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
  Content: Värdering av kvantitativa studier och systematisk litteraturgranskning utifrån EBV samt SBUs arbetssätt
  11:10 to 12:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius
  Content: Värdering av kvalitativa studier och synteser.
  13:00 to 14:30

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Andre Nyberg
  Content: GRADE och bevisvärde
  15:00 to 16:30

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Mattias Lennartsson
  Content: Litteratursökning i evidensbaserade databaser - Repetition Medicinska biblioteket
 • Friday, 01 April 2022
  08:30 to 11:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Mattias Lennartsson
  Content: Litteratursökning i evidensbaserade databaser - - Kräver förkunskaper alt deltagit repetition Medicinska biblioteket
  11:15 to 12:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius
  Content: Genus, klass, etnicitet
  13:00 to 14:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Maria Lindström
  Content: Seminarium i grupp utifrån två artiklar och SBUs granskningsmallar - Del 1 Kval metod
  14:30 to 15:30

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl
  Content: Seminarium i grupp utifrån två artiklar och SBUs granskningsmallar - Del 2 Kvant metod
  15:30 to 16:00

  * Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
  Content: Genomgång studieuppgifter.
 • Saturday, 02 April 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 14 Sunday, 27 March 2022
Monday, 28 March 2022
Tuesday, 29 March 2022
Wednesday, 30 March 2022
Thursday, 31 March 2022
08:30 to 09:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
Content: Introduktion
09:00 to 10:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Maria Lindström
Content: Evidensbaserad praxis/vård, praxisbaserad evidens och att formulera en frågeställning.
10:20 to 11:10

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
Content: Värdering av kvantitativa studier och systematisk litteraturgranskning utifrån EBV samt SBUs arbetssätt
11:10 to 12:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius
Content: Värdering av kvalitativa studier och synteser.
13:00 to 14:30

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Andre Nyberg
Content: GRADE och bevisvärde
15:00 to 16:30

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture
Teacher: Mattias Lennartsson
Content: Litteratursökning i evidensbaserade databaser - Repetition Medicinska biblioteket
Friday, 01 April 2022
08:30 to 11:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Mattias Lennartsson
Content: Litteratursökning i evidensbaserade databaser - - Kräver förkunskaper alt deltagit repetition Medicinska biblioteket
11:15 to 12:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius
Content: Genus, klass, etnicitet
13:00 to 14:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Maria Lindström
Content: Seminarium i grupp utifrån två artiklar och SBUs granskningsmallar - Del 1 Kval metod
14:30 to 15:30

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl
Content: Seminarium i grupp utifrån två artiklar och SBUs granskningsmallar - Del 2 Kvant metod
15:30 to 16:00

* Evidence-Based Practice in Health and Social Care, 7,5 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Karin Bölenius, Erik Rosendahl, Maria Lindström
Content: Genomgång studieuppgifter.
Saturday, 02 April 2022