"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

February 2022

 • Sunday, 20 February 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 21 February 2022
  08:30 to 10:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Mandatory
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Zoom Upprop: Kursinfo, FSR, kursinformation mm.
  10:00 to 12:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Eget arbete med JAMOVI
  13:00 to 14:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Question time
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Zoom Jamovi, resurstillfälle
  14:00 to 16:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Projektplan Eget arbete med JAMOVI
 • Tuesday, 22 February 2022
  08:30 to 09:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Question time
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Zoom Jamovi mm
  10:00 to 12:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Stig Byström
  Content: Zoom Projektformer
  13:00 to 16:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Projektplan Läs Målbeskrivningar och anvisningar för examensarbete Se filmer på Canvas om opponering och redigering av tabeller och figurer Resultat- och opponeringsuppgifter
 • Wednesday, 23 February 2022
  08:30 to 09:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Question time
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Zoom Arbetsuppgifter
  10:00 to 15:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Group work
  Group: Kompletterare A
  Content: Diskussion av individuella inlämningar av Resultat- och opponeringsuppgifter Skriv gruppgemensamt svar
  15:00 to 16:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Projektplan Läs Målbeskrivningar och anvisningar för examensarbete Se filmer på Canvas om opponering och redigering av tabeller och figurer
  16:00 to 17:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Deadline
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Kl 16 Gruppgemensam inlämning av Resultat- och opponeringsuppgifter
 • Thursday, 24 February 2022
  08:00 to 08:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Deadline
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Välj grupp för Resultatövning
  08:30 to 09:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Zoom Introduktion till Resultatövning
  10:00 to 15:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Group work
  Content: Resultatövning Detta inkluderar: - statistisk analys - tolkning av resultat - sammanställning av resultat - skrivande av syfte, kommentar om studien, mom - statistik, resultat och konklusion
  15:00 to 16:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Projektplan
 • Friday, 25 February 2022
  08:30 to 09:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Lecture
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson, Sofia Erelund, Britta Willman
  Content: Zoom Introduktion till förbättringsarbete
  09:30 to 11:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Question time
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A, T5/6 LM Gr 2, T5/6 LM Gr 4, T5/6 LM Gr 6, T5/6 LM Gr 8
  Content: Zoom (2, 4, 6, 8) Resultatövning
  11:00 to 12:30

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Question time
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A, T5/6 LM Gr 1, T5/6 LM Gr 3, T5/6 LM Gr 5, T5/6 LM Gr 7
  Content: Zoom (1, 3, 5, 7) Resultatövning
  13:00 to 16:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Group work
  Content: Projektplan Resultatövning Detta inkluderar: - statistisk analys - tolkning av resultat - sammanställning av resultat - skrivande av syfte, kommentar om studien, mom - statistik, resultat och konklusion
  16:00 to 17:00

  Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

  Event type Deadline
  Teacher: Ylva Hedberg Fransson
  Group: Kompletterare A
  Content: Canvas - Uppgifter kl 16: Inlämning projektplan för examensarbete, lämna gärna in den tidigare
 • Saturday, 26 February 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 9 Sunday, 20 February 2022
Monday, 21 February 2022
08:30 to 10:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Mandatory
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Zoom Upprop: Kursinfo, FSR, kursinformation mm.
10:00 to 12:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Eget arbete med JAMOVI
13:00 to 14:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Question time
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Zoom Jamovi, resurstillfälle
14:00 to 16:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Projektplan Eget arbete med JAMOVI
Tuesday, 22 February 2022
08:30 to 09:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Question time
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Zoom Jamovi mm
10:00 to 12:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Lecture
Teacher: Stig Byström
Content: Zoom Projektformer
13:00 to 16:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Projektplan Läs Målbeskrivningar och anvisningar för examensarbete Se filmer på Canvas om opponering och redigering av tabeller och figurer Resultat- och opponeringsuppgifter
Wednesday, 23 February 2022
08:30 to 09:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Question time
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Zoom Arbetsuppgifter
10:00 to 15:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Group work
Group: Kompletterare A
Content: Diskussion av individuella inlämningar av Resultat- och opponeringsuppgifter Skriv gruppgemensamt svar
15:00 to 16:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Projektplan Läs Målbeskrivningar och anvisningar för examensarbete Se filmer på Canvas om opponering och redigering av tabeller och figurer
16:00 to 17:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Deadline
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Kl 16 Gruppgemensam inlämning av Resultat- och opponeringsuppgifter
Thursday, 24 February 2022
08:00 to 08:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Deadline
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Välj grupp för Resultatövning
08:30 to 09:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Lecture
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Zoom Introduktion till Resultatövning
10:00 to 15:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Group work
Content: Resultatövning Detta inkluderar: - statistisk analys - tolkning av resultat - sammanställning av resultat - skrivande av syfte, kommentar om studien, mom - statistik, resultat och konklusion
15:00 to 16:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Projektplan
Friday, 25 February 2022
08:30 to 09:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Lecture
Teacher: Ylva Hedberg Fransson, Sofia Erelund, Britta Willman
Content: Zoom Introduktion till förbättringsarbete
09:30 to 11:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Question time
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A, T5/6 LM Gr 2, T5/6 LM Gr 4, T5/6 LM Gr 6, T5/6 LM Gr 8
Content: Zoom (2, 4, 6, 8) Resultatövning
11:00 to 12:30

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Question time
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A, T5/6 LM Gr 1, T5/6 LM Gr 3, T5/6 LM Gr 5, T5/6 LM Gr 7
Content: Zoom (1, 3, 5, 7) Resultatövning
13:00 to 16:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Group work
Content: Projektplan Resultatövning Detta inkluderar: - statistisk analys - tolkning av resultat - sammanställning av resultat - skrivande av syfte, kommentar om studien, mom - statistik, resultat och konklusion
16:00 to 17:00

Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp

Event type Deadline
Teacher: Ylva Hedberg Fransson
Group: Kompletterare A
Content: Canvas - Uppgifter kl 16: Inlämning projektplan för examensarbete, lämna gärna in den tidigare
Saturday, 26 February 2022