"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2020

 • Sunday, 19 January 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 January 2020
  10:00 to 12:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Katarina Wikén, Katarina Konradsson
  Content: Upprop Tandhygienist programmet Kort introduktion över programmets upplägg teoretiska och praktiska kurser. Pedagogisk grundsyn
  13:00 to 14:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture
  Content: Rundvandring lokaler
 • Tuesday, 21 January 2020
  09:00 to 12:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Katarina Wikén
  Content: Introduktion Oral hälsa Introduktion till programmet ”gruppövningar” lära känna varandra”
  13:00 to 14:30

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Susanne Hörnquist
  Content: Moment Tandhygienistens yrkesprofession Strategier för lyckat lärande Studieverkstaden
 • Wednesday, 22 January 2020
  09:00 to 12:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Daniel Kostic
  Content: Introduktion Oral hälsa Workshop Verktyg Cambro Time edit
  13:00 to 15:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location 1 D 5tr_559
  Teacher: Katarina Wikén
  Content: Moment Kroppens struktur och funktion Tandanatomi
 • Thursday, 23 January 2020
  09:00 to 12:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Daniel Kostic
  Content: Introduktion till Oral hälsa Information om studier på universitetet Dina rättigheter och skyldigheter Studievägledaren Olika begrepp; Seminarium Examination Obligatoriska moment etc
  13:00 to 15:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Katarina Wikén
  Content: Moment Kroppens struktur och funktion Tandanatomi
 • Friday, 24 January 2020
  09:00 to 12:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Katarina Konradsson
  Content: Moment Tandhygienistens yrkesprofession Genomgång av förväntande studieresultat Tandhygienistyrket i ett historiskt perspektiv Oral hälsa som forskningsområde
  13:00 to 15:00

  Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

  Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
  Teacher: Hamdija Comic
  Content: FOTOGRAFERING INFÖR FOTOKARTAN AV HAMDIJA COMIC
 • Saturday, 25 January 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 19 January 2020
Monday, 20 January 2020
10:00 to 12:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Katarina Wikén, Katarina Konradsson
Content: Upprop Tandhygienist programmet Kort introduktion över programmets upplägg teoretiska och praktiska kurser. Pedagogisk grundsyn
13:00 to 14:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture
Content: Rundvandring lokaler
Tuesday, 21 January 2020
09:00 to 12:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Katarina Wikén
Content: Introduktion Oral hälsa Introduktion till programmet ”gruppövningar” lära känna varandra”
13:00 to 14:30

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Susanne Hörnquist
Content: Moment Tandhygienistens yrkesprofession Strategier för lyckat lärande Studieverkstaden
Wednesday, 22 January 2020
09:00 to 12:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Daniel Kostic
Content: Introduktion Oral hälsa Workshop Verktyg Cambro Time edit
13:00 to 15:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location 1 D 5tr_559
Teacher: Katarina Wikén
Content: Moment Kroppens struktur och funktion Tandanatomi
Thursday, 23 January 2020
09:00 to 12:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Daniel Kostic
Content: Introduktion till Oral hälsa Information om studier på universitetet Dina rättigheter och skyldigheter Studievägledaren Olika begrepp; Seminarium Examination Obligatoriska moment etc
13:00 to 15:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Katarina Wikén
Content: Moment Kroppens struktur och funktion Tandanatomi
Friday, 24 January 2020
09:00 to 12:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Katarina Konradsson
Content: Moment Tandhygienistens yrkesprofession Genomgång av förväntande studieresultat Tandhygienistyrket i ett historiskt perspektiv Oral hälsa som forskningsområde
13:00 to 15:00

Introduktion Oral Hälsa, 30 hp

Event type Lecture Room, location Föreläsningssal C Unod T 9
Teacher: Hamdija Comic
Content: FOTOGRAFERING INFÖR FOTOKARTAN AV HAMDIJA COMIC
Saturday, 25 January 2020