"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

March 2023

 • Sunday, 19 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 20 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 21 March 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 22 March 2023
  10:00 to 11:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Introduction Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Ulla Carlsson-Graner
  Content: Kursintroduktion, Ekologi 15 hp, Introduktion grupparbeten
  11:00 to 12:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Mandatory, Introduction Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Ulla Carlsson-Graner
  Content: Introduktion grupparbeten Ekologiska tillämpningar och Biologiska mångfaldens dag. Obligatoriskt
  13:00 to 16:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Ulla Carlsson-Graner
  Content: Biogeoaktivitet. Besök av några fd studenter som berättar om sina arbeten
 • Thursday, 23 March 2023
  10:00 to 12:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Vetenskaplighet och statistik. Varför använder vi statistik? Stickprovsmetodik, urvalsförfaranden, deskriptiv statistik. (inledningen på Gradin 2002)
  13:00 to 15:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Vetenskaplighet och statistik. Deskriptiv statistik. Centralmått, spridningsmått, SE och konfidensintervall
 • Friday, 24 March 2023
  10:00 to 12:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
  Teacher: Micael Jonsson
  Content: Deskriptiv statistik, fortsättning. Signifikansanalys, hypotesprövning
  13:00 to 15:00

  Ekologi, 15 hp

  Event type Mandatory, Introduction Room, location Hörsal NAT.D.470
  Teacher: Ulla Carlsson-Graner
  Content: Introduktion Ekologiprojekt, indelning i grupper. Träff med handledare /Obligatoriskt
 • Saturday, 25 March 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 13 Sunday, 19 March 2023
Monday, 20 March 2023
Tuesday, 21 March 2023
Wednesday, 22 March 2023
10:00 to 11:00

Ekologi, 15 hp

Event type Introduction Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Ulla Carlsson-Graner
Content: Kursintroduktion, Ekologi 15 hp, Introduktion grupparbeten
11:00 to 12:00

Ekologi, 15 hp

Event type Mandatory, Introduction Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Ulla Carlsson-Graner
Content: Introduktion grupparbeten Ekologiska tillämpningar och Biologiska mångfaldens dag. Obligatoriskt
13:00 to 16:00

Ekologi, 15 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Ulla Carlsson-Graner
Content: Biogeoaktivitet. Besök av några fd studenter som berättar om sina arbeten
Thursday, 23 March 2023
10:00 to 12:00

Ekologi, 15 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Vetenskaplighet och statistik. Varför använder vi statistik? Stickprovsmetodik, urvalsförfaranden, deskriptiv statistik. (inledningen på Gradin 2002)
13:00 to 15:00

Ekologi, 15 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Vetenskaplighet och statistik. Deskriptiv statistik. Centralmått, spridningsmått, SE och konfidensintervall
Friday, 24 March 2023
10:00 to 12:00

Ekologi, 15 hp

Event type Lecture Room, location KBE301-Lilla hörsalen
Teacher: Micael Jonsson
Content: Deskriptiv statistik, fortsättning. Signifikansanalys, hypotesprövning
13:00 to 15:00

Ekologi, 15 hp

Event type Mandatory, Introduction Room, location Hörsal NAT.D.470
Teacher: Ulla Carlsson-Graner
Content: Introduktion Ekologiprojekt, indelning i grupper. Träff med handledare /Obligatoriskt
Saturday, 25 March 2023