"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  15:00 to 17:00

  Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Kursintroduktion + intro till förstudien uppgift 1
 • Tuesday, 31 August 2021
  15:15 to 17:00

  Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Omställning i ett globalt sammanhang (Gästföreläsare Björn Forsberg)
 • Wednesday, 01 September 2021
  15:15 to 17:00

  Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Content: Att tänka i system + livscykelperspektiv + att tänka kritiskt
 • Thursday, 02 September 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 03 September 2021
  13:00 to 14:00

  Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

  Event type Deadline Room, location Zoom
  Content: 14:00 deadline förstudie tema 1 - frivillig och om du vill göra postern (områdesbeskrivningen) i grupp
  15:15 to 17:00

  Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Content: uppstart av grupparbete Tema 1
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
15:00 to 17:00

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Kursintroduktion + intro till förstudien uppgift 1
Tuesday, 31 August 2021
15:15 to 17:00

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Omställning i ett globalt sammanhang (Gästföreläsare Björn Forsberg)
Wednesday, 01 September 2021
15:15 to 17:00

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Content: Att tänka i system + livscykelperspektiv + att tänka kritiskt
Thursday, 02 September 2021
Friday, 03 September 2021
13:00 to 14:00

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Event type Deadline Room, location Zoom
Content: 14:00 deadline förstudie tema 1 - frivillig och om du vill göra postern (områdesbeskrivningen) i grupp
15:15 to 17:00

Hållbar utveckling för ingenjörer, 7,5 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Content: uppstart av grupparbete Tema 1
Saturday, 04 September 2021