"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Oct/Nov 2023

 • Sunday, 29 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 31 October 2023
  13:00 to 15:00

  Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

  Event type Lecture Room, location LÄR.B.230 (L212)
  Teacher: Hanna Ahrenby
  Content: Kursintroduktion
 • Wednesday, 01 November 2023
  08:00 to 17:00

  Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

  Event type Preparation , Independent study
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Inläsning och förberedelser Fredriksen, Biljana C. (2015). Förstå med kroppen...Fokusera på kap 1 och 6 eller 8.( 2, 3, 4) el alternativ läsning se instruktionerna. Bendroth Karlsson M. (2016). Barns möte med konst finns som (pdf) i canvas.
 • Thursday, 02 November 2023
  08:00 to 17:00

  Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

  Event type Preparation , Independent study
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Inläsning och förberedelser Fredriksen, Biljana C. (2015). Förstå med kroppen...Fokusera på kap 1 och 6 eller 8.( 2, 3, 4) el alternativ läsning se instruktionerna. Bendroth Karlsson M. (2016). Barns möte med konst finns som (pdf) i canvas.
 • Friday, 03 November 2023
  08:00 to 17:00

  Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

  Event type Independent study
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Självstudier, förberedelser och Uppdrag: Egen spaning på konst i din närhet utifrån ett barns perspektiv.
 • Saturday, 04 November 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 45 Sunday, 29 October 2023
Monday, 30 October 2023
Tuesday, 31 October 2023
13:00 to 15:00

Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

Event type Lecture Room, location LÄR.B.230 (L212)
Teacher: Hanna Ahrenby
Content: Kursintroduktion
Wednesday, 01 November 2023
08:00 to 17:00

Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

Event type Preparation , Independent study
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Inläsning och förberedelser Fredriksen, Biljana C. (2015). Förstå med kroppen...Fokusera på kap 1 och 6 eller 8.( 2, 3, 4) el alternativ läsning se instruktionerna. Bendroth Karlsson M. (2016). Barns möte med konst finns som (pdf) i canvas.
Thursday, 02 November 2023
08:00 to 17:00

Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

Event type Preparation , Independent study
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Inläsning och förberedelser Fredriksen, Biljana C. (2015). Förstå med kroppen...Fokusera på kap 1 och 6 eller 8.( 2, 3, 4) el alternativ läsning se instruktionerna. Bendroth Karlsson M. (2016). Barns möte med konst finns som (pdf) i canvas.
Friday, 03 November 2023
08:00 to 17:00

Skapande lek i förskolan 2, 15 hp

Event type Independent study
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Självstudier, förberedelser och Uppdrag: Egen spaning på konst i din närhet utifrån ett barns perspektiv.
Saturday, 04 November 2023