"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2021

 • Sunday, 29 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 30 August 2021
  11:00 to 12:30

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anna Norberg, Maria Forsgren Hellberg, Agneta Malmedal
  Content: Kursintroduktion
 • Tuesday, 31 August 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 01 September 2021
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Intro: Ledarskap i praktiken. Se inspelad föreläsning: Ledarskarskap i barngrupp. Gruppkontrakt skrivs.
 • Thursday, 02 September 2021

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 03 September 2021
  08:00 to 17:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Group work Room, location Zoom
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupparbete: Ledarskap i barngrupp (boka eget zoomrum) Inläsning inför grp.arbete Eidevald C & Engdahl I (2018)Utb. och underv. i fsk, del 1. Johansson E (2011) Möten för lärande kap: 1, 2, 3 och 7 Barngruppers storlek i förskolan (2016).
 • Saturday, 04 September 2021

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 29 August 2021
Monday, 30 August 2021
11:00 to 12:30

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anna Norberg, Maria Forsgren Hellberg, Agneta Malmedal
Content: Kursintroduktion
Tuesday, 31 August 2021
Wednesday, 01 September 2021
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Intro: Ledarskap i praktiken. Se inspelad föreläsning: Ledarskarskap i barngrupp. Gruppkontrakt skrivs.
Thursday, 02 September 2021
Friday, 03 September 2021
08:00 to 17:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Group work Room, location Zoom
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupparbete: Ledarskap i barngrupp (boka eget zoomrum) Inläsning inför grp.arbete Eidevald C & Engdahl I (2018)Utb. och underv. i fsk, del 1. Johansson E (2011) Möten för lärande kap: 1, 2, 3 och 7 Barngruppers storlek i förskolan (2016).
Saturday, 04 September 2021