"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2022

 • Sunday, 28 August 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 August 2022
  08:00 to 16:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Preparation
  Content: Inläsning av litteratur inför seminariet.
 • Tuesday, 30 August 2022
  08:30 to 10:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Other Room, location UB335
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Kursintroduktion och kursregistrering. Obligatorisk närvaro.
  13:00 to 16:30

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.346
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Barns relations-skapande och främjandet av kamratrelationer i fritidshem. Ledarskap och grupprocesser. Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Introduktion av uppgift i grupp.
 • Wednesday, 31 August 2022
  10:00 to 12:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.346
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Sociala relationer, inneslutning och uteslutning.
 • Thursday, 01 September 2022
  08:00 to 16:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Seminar, Preparation
  Content: Dagen ägnas åt examinerande seminarium - Barns relationsskapande och pedagogiska relationer, som ni genomför själva i era basgrupper. Dagen ägnas även åt förberedelse inför redovisningen, fredag 2/9.
 • Friday, 02 September 2022
  09:00 to 12:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location NAT.B1.308
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Gestaltande redovisning och diskussion.
 • Saturday, 03 September 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 28 August 2022
Monday, 29 August 2022
08:00 to 16:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Preparation
Content: Inläsning av litteratur inför seminariet.
Tuesday, 30 August 2022
08:30 to 10:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Other Room, location UB335
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Kursintroduktion och kursregistrering. Obligatorisk närvaro.
13:00 to 16:30

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.346
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Barns relations-skapande och främjandet av kamratrelationer i fritidshem. Ledarskap och grupprocesser. Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Introduktion av uppgift i grupp.
Wednesday, 31 August 2022
10:00 to 12:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.346
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Sociala relationer, inneslutning och uteslutning.
Thursday, 01 September 2022
08:00 to 16:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Seminar, Preparation
Content: Dagen ägnas åt examinerande seminarium - Barns relationsskapande och pedagogiska relationer, som ni genomför själva i era basgrupper. Dagen ägnas även åt förberedelse inför redovisningen, fredag 2/9.
Friday, 02 September 2022
09:00 to 12:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location NAT.B1.308
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Gestaltande redovisning och diskussion.
Saturday, 03 September 2022