"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2022

 • Sunday, 28 August 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 August 2022
  08:00 to 16:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Preparation
  Content: Inläsning av litteratur inför seminariet.
 • Tuesday, 30 August 2022
  08:30 to 10:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Other Room, location UB335
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Kursintroduktion och kursregistrering. Obligatorisk närvaro.
  13:00 to 16:30

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.346
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Barns relations-skapande och främjandet av kamratrelationer i fritidshem. Ledarskap och grupprocesser. Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Introduktion av uppgift i grupp.
 • Wednesday, 31 August 2022
  10:00 to 12:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.346
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Sociala relationer, inneslutning och uteslutning.
 • Thursday, 01 September 2022
  08:00 to 16:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Seminar, Preparation
  Content: Dagen ägnas åt examinerande seminarium - Barns relationsskapande och pedagogiska relationer, som ni genomför själva i era basgrupper. Dagen ägnas även åt förberedelse inför redovisningen, fredag 2/9.
 • Friday, 02 September 2022
  09:00 to 12:00

  Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

  Event type Presentation Room, location NAT.B1.308
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Gestaltande redovisning och diskussion.
 • Saturday, 03 September 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 28 August 2022
Monday, 29 August 2022
08:00 to 16:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Preparation
Content: Inläsning av litteratur inför seminariet.
Tuesday, 30 August 2022
08:30 to 10:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Other Room, location UB335
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Kursintroduktion och kursregistrering. Obligatorisk närvaro.
13:00 to 16:30

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.346
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Barns relations-skapande och främjandet av kamratrelationer i fritidshem. Ledarskap och grupprocesser. Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Introduktion av uppgift i grupp.
Wednesday, 31 August 2022
10:00 to 12:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.346
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Sociala relationer, inneslutning och uteslutning.
Thursday, 01 September 2022
08:00 to 16:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Seminar, Preparation
Content: Dagen ägnas åt examinerande seminarium - Barns relationsskapande och pedagogiska relationer, som ni genomför själva i era basgrupper. Dagen ägnas även åt förberedelse inför redovisningen, fredag 2/9.
Friday, 02 September 2022
09:00 to 12:00

Grupprocesser och samverkan ur ett fritidshemsperspektiv, 7,5 hp

Event type Presentation Room, location NAT.B1.308
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Ledarrollen i samverkan med föräldrar, skola och arbetslag. Gestaltande redovisning och diskussion.
Saturday, 03 September 2022