"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2023

 • Sunday, 15 January 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 16 January 2023
  10:00 to 12:00

  Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.B1.308
  Teacher: Annika Manni
  Content: Kursintroduktion med registrering samt inledande föreläsning
 • Tuesday, 17 January 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 18 January 2023
  08:30 to 12:00

  Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

  Event type Mandatory
  Teacher: Annika Manni
  Content: Temadag Lärande för hållbar utveckling, del 1. Naturskolan Umeå
  13:00 to 16:00

  Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

  Event type Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.410
  Teacher: Anders Berg, Jonas Wikström
 • Thursday, 19 January 2023
  08:15 to 12:00

  Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

  Event type Lecture, Seminar Room, location NAT.D.380
  Teacher: Annika Manni
  Content: Föreläsning- fritidshemmet från förr till nu samt uppföljande examinerande seminarium
 • Friday, 20 January 2023
  10:00 to 15:00

  Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.B1.308
  Teacher: Susanne Yttergren
  Content: Föreläsning, Fritidshemmet, barnkonventionen och läroplanen med efterföljande seminarium. Föreläsning, Barns sociala liv på fritidshemmet. Introduktion uppgift 1.
 • Saturday, 21 January 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 15 January 2023
Monday, 16 January 2023
10:00 to 12:00

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

Event type Lecture Room, location NAT.B1.308
Teacher: Annika Manni
Content: Kursintroduktion med registrering samt inledande föreläsning
Tuesday, 17 January 2023
Wednesday, 18 January 2023
08:30 to 12:00

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

Event type Mandatory
Teacher: Annika Manni
Content: Temadag Lärande för hållbar utveckling, del 1. Naturskolan Umeå
13:00 to 16:00

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

Event type Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.410
Teacher: Anders Berg, Jonas Wikström
Thursday, 19 January 2023
08:15 to 12:00

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

Event type Lecture, Seminar Room, location NAT.D.380
Teacher: Annika Manni
Content: Föreläsning- fritidshemmet från förr till nu samt uppföljande examinerande seminarium
Friday, 20 January 2023
10:00 to 15:00

Barnet, omvärlden och fritidshemmets uppdrag, 15 hp

Event type Lecture Room, location NAT.B1.308
Teacher: Susanne Yttergren
Content: Föreläsning, Fritidshemmet, barnkonventionen och läroplanen med efterföljande seminarium. Föreläsning, Barns sociala liv på fritidshemmet. Introduktion uppgift 1.
Saturday, 21 January 2023