"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Course begins Room, location NAT.C1.213
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Kursintroduktion och registrering. Välkomna!!
  13:00 to 17:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Preparation , Independent study Room, location Valfri plats
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Påbörja inläsning och förberedelser Johansson (2011) Möten för lärande (pdf på kurssidan )
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:00 to 17:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Inläsning Johansson (2011)och förberedelser.
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:00 to 17:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Inläsning Johansson (2011)och förberedelser.
 • Thursday, 18 January 2024
  08:30 to 10:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Introduction Room, location NAT.D.280
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: OBS!! Ändrat till zoom !!Introduktion till grupparbete: Ledarskap i barngrupp
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.303
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupp Bok
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.305
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupp Gran
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.307
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupp Rönn
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.309
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupp Tall
  09:00 to 12:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.311
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Grupp Björk
  13:00 to 15:30

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Mandatory, Presentation Room, location NAT.D.280
  Teacher: Agneta Malmedal
  Content: Ledarskap i barngrupp: Bearbetning/redovisning alla grupper.
 • Friday, 19 January 2024
  10:00 to 11:30

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Lecture Room, location Zoom
  Teacher: Anna Norberg
  Content: Introduktion: Paperuppgiften samt referenshantering
  13:00 to 17:00

  Barns lärande och omsorg, 15 hp

  Event type Independent study Room, location Valfri plats
  Content: Självstudier: Påbörja inläsning inför Förskollärares pedagogiska ledarskap i teori och praktik Stier&Riddersporre (2021) Fsk pedag ledarskap kap 1,2. Eidevald &Engdahl (2018) Utb och underv i fsk del 1.
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Course begins Room, location NAT.C1.213
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Kursintroduktion och registrering. Välkomna!!
13:00 to 17:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Preparation , Independent study Room, location Valfri plats
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Påbörja inläsning och förberedelser Johansson (2011) Möten för lärande (pdf på kurssidan )
Tuesday, 16 January 2024
08:00 to 17:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Inläsning Johansson (2011)och förberedelser.
Wednesday, 17 January 2024
08:00 to 17:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Inläsning Johansson (2011)och förberedelser.
Thursday, 18 January 2024
08:30 to 10:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Introduction Room, location NAT.D.280
Teacher: Agneta Malmedal
Content: OBS!! Ändrat till zoom !!Introduktion till grupparbete: Ledarskap i barngrupp
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.303
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupp Bok
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.305
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupp Gran
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.307
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupp Rönn
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.309
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupp Tall
09:00 to 12:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Group work Room, location NAT.C1.311
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Grupp Björk
13:00 to 15:30

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Mandatory, Presentation Room, location NAT.D.280
Teacher: Agneta Malmedal
Content: Ledarskap i barngrupp: Bearbetning/redovisning alla grupper.
Friday, 19 January 2024
10:00 to 11:30

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Lecture Room, location Zoom
Teacher: Anna Norberg
Content: Introduktion: Paperuppgiften samt referenshantering
13:00 to 17:00

Barns lärande och omsorg, 15 hp

Event type Independent study Room, location Valfri plats
Content: Självstudier: Påbörja inläsning inför Förskollärares pedagogiska ledarskap i teori och praktik Stier&Riddersporre (2021) Fsk pedag ledarskap kap 1,2. Eidevald &Engdahl (2018) Utb och underv i fsk del 1.
Saturday, 20 January 2024