"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  00:00 to 23:55

  Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

  Event type Course begins Room, location UmU Play
  Teacher: Anneli Nielsen
  Content: Kursen startar med en inspelad kursintroduktion. Efter den arbetar ni självständigt till kursens första träff.
 • Tuesday, 16 January 2024
  00:00 to 23:55

  Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

  Event type Preparation
  Teacher: Anneli Nielsen
  Content: Vecka 3-5: Ta del av Mikaelas föreläsningar (Neuropsykiatriska svårigheter; Utredning, diagnosticering och medicinering samt Nature deficit disorder). Skriv ned frågor under tiden som ni lyssnar på föreläsningarna. Arbeta med uppgift 2.
 • Wednesday, 17 January 2024
  00:00 to 23:55

  Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

  Event type Mandatory, Submission Room, location Canvas
  Teacher: Anneli Nielsen
  Content: Lägg in uppgift 1 under fliken Uppgift 1: Presentation senast onsdag 17/1*.
 • Thursday, 18 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 19 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
00:00 to 23:55

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Event type Course begins Room, location UmU Play
Teacher: Anneli Nielsen
Content: Kursen startar med en inspelad kursintroduktion. Efter den arbetar ni självständigt till kursens första träff.
Tuesday, 16 January 2024
00:00 to 23:55

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Event type Preparation
Teacher: Anneli Nielsen
Content: Vecka 3-5: Ta del av Mikaelas föreläsningar (Neuropsykiatriska svårigheter; Utredning, diagnosticering och medicinering samt Nature deficit disorder). Skriv ned frågor under tiden som ni lyssnar på föreläsningarna. Arbeta med uppgift 2.
Wednesday, 17 January 2024
00:00 to 23:55

Neuropsykiatriska svårigheter - förhållningssätt, bemötande och strategier i pedagogisk verksamhet, 15 hp

Event type Mandatory, Submission Room, location Canvas
Teacher: Anneli Nielsen
Content: Lägg in uppgift 1 under fliken Uppgift 1: Presentation senast onsdag 17/1*.
Thursday, 18 January 2024
Friday, 19 January 2024
Saturday, 20 January 2024