"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

October 2023

 • Sunday, 08 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 09 October 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Tuesday, 10 October 2023
  08:30 to 12:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Lecture, Mandatory, Course begins Room, location Hörsal SAM.A.280
  Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel, Judit Kajhager
  Content: 08:30-09:30 Kursintroduktion 09:30-10:00 RAST 10.00 - 11.00 Övning Drömyrke 11:00-12:00 Samtalsfärdigheter& känslohjulet
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.408
  Content: Grupp 1 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.410
  Content: Grupp 2 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.412
  Content: Grupp 3 13:15-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.414
  Content: Grupp 4 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.416
  Content: Grupp 5 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  13:00 to 15:15

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A1.321
  Content: Grupp 6 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3 , övning 1 15:30-16:30 Återsamling
  15:30 to 16:30

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Supervision, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.300
  Teacher: Annica Ceder
  Content: 15:30-16:30 Återsamling/Handledning
 • Wednesday, 11 October 2023
  09:00 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal SAM.A.230
  Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel, Judit Kajhager
  Content: 9.00- 10.00 Inför praktiken -träff med studenter från T5 10:00-10:30 Rast
  10:30 to 12:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Lecture Room, location NAT.D.200
  Teacher: Nina Wendel
  Content: Föreläsning: Egan "Kartan
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.406 - TUV Studio 1
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 2
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 3
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 4
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 5
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 6
  13:00 to 15:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
  Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 1
  15:30 to 16:30

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Supervision Room, location NAT.C1.213
  Teacher: Nina Wendel
  Content: Återsamling/handledning:
 • Thursday, 12 October 2023
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B1.406 - TUV Studio 1
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
  08:30 to 10:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
  09:00 to 16:30

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
  Teacher: Annica Ceder, Judit Kajhager
  Content: 9.00-10.00 Föreläsning :Sekretess -Värdegrund AC 10:00-12:00Föreläsning: Amundson Karriärhjulet Övning YrkesexpantionJK 12:00_13:00 Lunch 13:00-14:00 Övning i grupp 14:00-16:30 Workshop De gobala målen JK Obligatoriskt
  13:00 to 14:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
  Teacher: Judit Kajhager
  Content: Gruppen övar på tilllämpning
  13:00 to 14:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
  Teacher: Judit Kajhager
  Content: Gruppen övar på tilllämpning
  13:00 to 14:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
  Teacher: Judit Kajhager
  Content: Gruppen övar på tilllämpning
  13:00 to 14:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
  Teacher: Judit Kajhager
  Content: Gruppen övar på tilllämpning
  13:00 to 14:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Group work Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
  Teacher: Judit Kajhager
  Content: Gruppen övar på tilllämpning
 • Friday, 13 October 2023
  09:00 to 12:00

  Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal SAM.A.280
  Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel
  Content: 9.00-10:30 Gästföreläsare Studie-och yrkesvägledare från gymnasieskolan: Lisbeth Jakobsson och Karolina Enström Det professionella förhållningssättet -etiska riktlinjer samverkan uppläggför syv-arbete mm. Utvärdering/avslut
 • Saturday, 14 October 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 42 Sunday, 08 October 2023
Monday, 09 October 2023
Tuesday, 10 October 2023
08:30 to 12:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Lecture, Mandatory, Course begins Room, location Hörsal SAM.A.280
Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel, Judit Kajhager
Content: 08:30-09:30 Kursintroduktion 09:30-10:00 RAST 10.00 - 11.00 Övning Drömyrke 11:00-12:00 Samtalsfärdigheter& känslohjulet
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.408
Content: Grupp 1 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.410
Content: Grupp 2 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.412
Content: Grupp 3 13:15-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.414
Content: Grupp 4 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A2.416
Content: Grupp 5 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3, övning 1 15:30-16:30 Återsamling
13:00 to 15:15

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A1.321
Content: Grupp 6 13:00-15:30 Labboration: Häfte metodträning T3 , övning 1 15:30-16:30 Återsamling
15:30 to 16:30

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Supervision, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.300
Teacher: Annica Ceder
Content: 15:30-16:30 Återsamling/Handledning
Wednesday, 11 October 2023
09:00 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal SAM.A.230
Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel, Judit Kajhager
Content: 9.00- 10.00 Inför praktiken -träff med studenter från T5 10:00-10:30 Rast
10:30 to 12:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Lecture Room, location NAT.D.200
Teacher: Nina Wendel
Content: Föreläsning: Egan "Kartan
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.406 - TUV Studio 1
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 2
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 3
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 4
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 5
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 6
13:00 to 15:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
Content: Laboration Egan 1-3 Grupp 1
15:30 to 16:30

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Supervision Room, location NAT.C1.213
Teacher: Nina Wendel
Content: Återsamling/handledning:
Thursday, 12 October 2023
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B1.406 - TUV Studio 1
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
08:30 to 10:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
09:00 to 16:30

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
Teacher: Annica Ceder, Judit Kajhager
Content: 9.00-10.00 Föreläsning :Sekretess -Värdegrund AC 10:00-12:00Föreläsning: Amundson Karriärhjulet Övning YrkesexpantionJK 12:00_13:00 Lunch 13:00-14:00 Övning i grupp 14:00-16:30 Workshop De gobala målen JK Obligatoriskt
13:00 to 14:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B1.408 - TUV Studio 2
Teacher: Judit Kajhager
Content: Gruppen övar på tilllämpning
13:00 to 14:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B1.410 - TUV Studio 3
Teacher: Judit Kajhager
Content: Gruppen övar på tilllämpning
13:00 to 14:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.415 - TUV Studio 4
Teacher: Judit Kajhager
Content: Gruppen övar på tilllämpning
13:00 to 14:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.417 - TUV Studio 5
Teacher: Judit Kajhager
Content: Gruppen övar på tilllämpning
13:00 to 14:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Group work Room, location NAT.B2.419 - TUV Studio 6
Teacher: Judit Kajhager
Content: Gruppen övar på tilllämpning
Friday, 13 October 2023
09:00 to 12:00

Teorier, modeller och metoder för vägledning och dess praktik, 20 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal SAM.A.280
Teacher: Annica Ceder, Nina Wendel
Content: 9.00-10:30 Gästföreläsare Studie-och yrkesvägledare från gymnasieskolan: Lisbeth Jakobsson och Karolina Enström Det professionella förhållningssättet -etiska riktlinjer samverkan uppläggför syv-arbete mm. Utvärdering/avslut
Saturday, 14 October 2023