"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2023

 • Sunday, 15 January 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 16 January 2023
  09:00 to 12:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location UB335
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Föreläsning: Gruppsykologi Laborationsövning Introduktion till uppgift 1 Gruppkontrakt
 • Tuesday, 17 January 2023
  13:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A1.332
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: samtalsfärdigheter och tekniker i gruppsamtal samt faser i gruppsamtal Litteratur: Jacobs
 • Wednesday, 18 January 2023
  08:30 to 10:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.480
  Teacher: Nina Wendel
  Content: Föreläsning: Genomgång av gruppvägledningsprogram med dess faser och innehåll Obligatorisk närvaro
 • Thursday, 19 January 2023
  10:00 to 11:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session, Introduction Room, location NAT.D.340
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: laborativ samtalsträning i gruppvägledning samt dess tekniker
  11:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C1.313
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Grupp 6 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
  11:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C2.312
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Grupp 7 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
  11:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C2.334
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Grupp 8 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
  11:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location SAM.A.337
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Grupp 9 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
  11:00 to 16:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Laboratory session Room, location SAM.A.397
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Grupp 10 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
 • Friday, 20 January 2023
  09:00 to 12:00

  Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

  Event type Mandatory, Group work, Prepared discussion Room, location NAT.D.340
  Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
  Content: Återkoppling laborationsträning i samtalsfärdigheter i grupp, redovisning gruppvis, därefter förberedd gruppdiskussion i grupper: tema för gruppvägledningsprogram, målgrupp etc.
 • Saturday, 21 January 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 4 Sunday, 15 January 2023
Monday, 16 January 2023
09:00 to 12:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location UB335
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Föreläsning: Gruppsykologi Laborationsövning Introduktion till uppgift 1 Gruppkontrakt
Tuesday, 17 January 2023
13:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Lecture, Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.A1.332
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: samtalsfärdigheter och tekniker i gruppsamtal samt faser i gruppsamtal Litteratur: Jacobs
Wednesday, 18 January 2023
08:30 to 10:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Lecture, Mandatory Room, location Hörsal NAT.D.480
Teacher: Nina Wendel
Content: Föreläsning: Genomgång av gruppvägledningsprogram med dess faser och innehåll Obligatorisk närvaro
Thursday, 19 January 2023
10:00 to 11:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session, Introduction Room, location NAT.D.340
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: laborativ samtalsträning i gruppvägledning samt dess tekniker
11:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C1.313
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Grupp 6 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
11:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C2.312
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Grupp 7 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
11:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location NAT.C2.334
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Grupp 8 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
11:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location SAM.A.337
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Grupp 9 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
11:00 to 16:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Laboratory session Room, location SAM.A.397
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Grupp 10 - laborativ träning av samtalsfärdigheter för gruppsamtal
Friday, 20 January 2023
09:00 to 12:00

Gruppvägledning med inriktning mot karriärutveckling, 7,5 hp

Event type Mandatory, Group work, Prepared discussion Room, location NAT.D.340
Teacher: Cecilia Stigedahl Stenberg
Content: Återkoppling laborationsträning i samtalsfärdigheter i grupp, redovisning gruppvis, därefter förberedd gruppdiskussion i grupper: tema för gruppvägledningsprogram, målgrupp etc.
Saturday, 21 January 2023