"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

May/Jun 2023

 • Sunday, 28 May 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 May 2023
  09:00 to 12:00

  Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå, 15 hp

  Event type Seminar Room, location Zoom
  Teacher: Ingela Valfridsson
  Content: Slutseminarium examensarbete KPU språk. Länk till Zoom-möte på Canvas.
 • Tuesday, 30 May 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Wednesday, 31 May 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Thursday, 01 June 2023

  Nothing is scheduled today.

 • Friday, 02 June 2023
  16:00 to 17:00

  Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå, 15 hp

  Event type Deadline Room, location Canvas
  Teacher: Ingela Valfridsson
  Content: Inlämning av slutversion för betygssättning
 • Saturday, 03 June 2023

  Nothing is scheduled today.

Week 23 Sunday, 28 May 2023
Monday, 29 May 2023
09:00 to 12:00

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå, 15 hp

Event type Seminar Room, location Zoom
Teacher: Ingela Valfridsson
Content: Slutseminarium examensarbete KPU språk. Länk till Zoom-möte på Canvas.
Tuesday, 30 May 2023
Wednesday, 31 May 2023
Thursday, 01 June 2023
Friday, 02 June 2023
16:00 to 17:00

Examensarbete med ämnesdidaktisk inriktning för ämneslärarexamen (UVK) - grundnivå, 15 hp

Event type Deadline Room, location Canvas
Teacher: Ingela Valfridsson
Content: Inlämning av slutversion för betygssättning
Saturday, 03 June 2023