"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

Aug/Sep 2022

 • Sunday, 28 August 2022

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 29 August 2022
  13:00 to 14:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Hörsal SAM.A.280
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) Gudrun Svedberg (ordf. Programråd) Elin Klint, studievägledare (Lärarhögskolan) Anna Tegström, utbildningsledare (Lärarhögskolan)
  14:15 to 15:15

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Hörsal SAM.A.280
  Teacher: Anna Frohm, Erica Isberg
  Content: Information om canvas
  15:30 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type infopass Room, location Hörsal SAM.A.280
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Övrig information Avslutning
 • Tuesday, 30 August 2022
  08:15 to 09:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Introduction Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Presentation av kursens lärare, uppgifter etc.
  10:00 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Mikaela Nyroos
  Content: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Eva Silfver
  Content: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
  15:00 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
  Teacher: Malin Ekesryd Nordström
  Content: Skolans styrning
 • Wednesday, 31 August 2022
  08:15 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Erica Isberg
  Content: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp”
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Workshop Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Introduktion till akademiskt skrivande samt workshop i mindre grupper.
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
  Content: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
  14:45 to 16:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Anna-Maria Johansson
  Content: Socioemotionell utveckling
 • Thursday, 01 September 2022
  08:30 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
  Teacher: Maria Levlin
  Content: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
  10:30 to 12:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
  Teacher: Elin Jälmbrant
  Content: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
  13:00 to 14:30

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
  Teacher: Helen Hed
  Content: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter
  15:00 to 17:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Content: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information. Tors 1/9)
 • Friday, 02 September 2022
  08:15 to 10:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Independent study
  Content: Specialpedagogiska perspektiv
  10:15 to 11:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Content: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppövning. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information. Fre 2/9.)
  12:45 to 13:45

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Teacher: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
  Content: Specialpedagogiska perspektiv
  14:15 to 15:00

  Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

  Event type Other Room, location Hörsal NAT.D.320
  Teacher: Erica Isberg
  Content: Återsamling, reflektion, genomgång Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
 • Saturday, 03 September 2022

  Nothing is scheduled today.

Week 36 Sunday, 28 August 2022
Monday, 29 August 2022
13:00 to 14:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Hörsal SAM.A.280
Teacher: Erica Isberg
Content: Välkommen samt info från Programrådet, programvägledning (LH) Gudrun Svedberg (ordf. Programråd) Elin Klint, studievägledare (Lärarhögskolan) Anna Tegström, utbildningsledare (Lärarhögskolan)
14:15 to 15:15

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Hörsal SAM.A.280
Teacher: Anna Frohm, Erica Isberg
Content: Information om canvas
15:30 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type infopass Room, location Hörsal SAM.A.280
Teacher: Erica Isberg
Content: Övrig information Avslutning
Tuesday, 30 August 2022
08:15 to 09:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Introduction Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Erica Isberg
Content: Presentation av kursens lärare, uppgifter etc.
10:00 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Mikaela Nyroos
Content: ”Vetenskapsteori och speciell pedagogik”
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Eva Silfver
Content: ”Från då till nu: Specialpedagogik som vetenskaplig disciplin” (hist. och samh. styrning av specialpedagogisk verksamhet och specialpedagogiska professioner)
15:00 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NBET.A.101
Teacher: Malin Ekesryd Nordström
Content: Skolans styrning
Wednesday, 31 August 2022
08:15 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Erica Isberg
Content: ”Specialpedagogiska perspektiv och begrepp”
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Workshop Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Erica Isberg
Content: Introduktion till akademiskt skrivande samt workshop i mindre grupper.
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Carola Wiklund-Hörnqvist
Content: Kognitiv utveckling med fokus på högre kognitiva funktioner
14:45 to 16:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Anna-Maria Johansson
Content: Socioemotionell utveckling
Thursday, 01 September 2022
08:30 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
Teacher: Maria Levlin
Content: Förskolebarns och skolbarns språkutveckling
10:30 to 12:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
Teacher: Elin Jälmbrant
Content: Språkets roll i kunskapsutveckling och lärande.
13:00 to 14:30

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Lecture Room, location Hörsal NAT.D.360
Teacher: Helen Hed
Content: Så här söker man efter vetenskapliga tidskrifter
15:00 to 17:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Content: Basgruppsträff - Första träffen inom varje basgrupp: Presentation av gruppmedlemmar samt samtal om respektive inriktnings examensbeskrivning. (För detaljerat schema ang lokaler etc, se Canvas, Övergripande information. Tors 1/9)
Friday, 02 September 2022
08:15 to 10:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Independent study
Content: Specialpedagogiska perspektiv
10:15 to 11:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Content: Basgruppsdiskussion, förberedelser av gruppövning. (För detaljerat schema, se Canvas, Övergripande information. Fre 2/9.)
12:45 to 13:45

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Teacher: Malin Ekesryd Nordström, Erica Isberg
Content: Specialpedagogiska perspektiv
14:15 to 15:00

Introduktion till det specialpedagogiska fältet, 7,5 hp

Event type Other Room, location Hörsal NAT.D.320
Teacher: Erica Isberg
Content: Återsamling, reflektion, genomgång Pedagogiska institutionens tvådelade examinationsuppgift
Saturday, 03 September 2022