"False"
Skip to content
printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

May 2020

 • Sunday, 03 May 2020

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 04 May 2020
  08:15 to 12:00

  Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

  Event type Lesson Room, location MC343
  Content: Kursintroduktion samt en workshop där vi arbetare positionssystemet på ett annorlunda sätt
 • Tuesday, 05 May 2020
  08:15 to 12:00

  Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

  Event type Lesson Room, location MC343
  Content: 8.15-10 Föreläsning kapitel 1 i Beckmann samt räkning med andra baser. 10.30-12.00 Arbete med uppgifter under handledning
 • Wednesday, 06 May 2020
  08:15 to 12:00

  Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

  Event type Lesson Room, location MC343
  Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 2.1-2.4. 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
 • Thursday, 07 May 2020
  08:15 to 12:00

  Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

  Event type Lesson Room, location MC413
  Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 3.1-3.4. 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
 • Friday, 08 May 2020
  08:15 to 12:00

  Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

  Event type Lesson Room, location MC343
  Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 3.5 samt 2.5 och 7.6 (båda behandlar procent) 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
 • Saturday, 09 May 2020

  Nothing is scheduled today.

Week 19 Sunday, 03 May 2020
Monday, 04 May 2020
08:15 to 12:00

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Event type Lesson Room, location MC343
Content: Kursintroduktion samt en workshop där vi arbetare positionssystemet på ett annorlunda sätt
Tuesday, 05 May 2020
08:15 to 12:00

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Event type Lesson Room, location MC343
Content: 8.15-10 Föreläsning kapitel 1 i Beckmann samt räkning med andra baser. 10.30-12.00 Arbete med uppgifter under handledning
Wednesday, 06 May 2020
08:15 to 12:00

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Event type Lesson Room, location MC343
Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 2.1-2.4. 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
Thursday, 07 May 2020
08:15 to 12:00

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Event type Lesson Room, location MC413
Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 3.1-3.4. 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
Friday, 08 May 2020
08:15 to 12:00

Matematik 1 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Event type Lesson Room, location MC343
Content: 8.15-10.00 Föreläsning avsnitt 3.5 samt 2.5 och 7.6 (båda behandlar procent) 10.30-12.00 Räkneövning och handledning.
Saturday, 09 May 2020