"False"
Skip to content

Students who have not changed their password since 7 May cannot log in to the student web. Read about how to change your password.

printicon
Main menu hidden.

Schedule

Choose what courses and groups you want to display in your schedule

January 2024

 • Sunday, 14 January 2024

  Nothing is scheduled today.

 • Monday, 15 January 2024
  08:15 to 09:15

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Roll-call/Introduction Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Pontus Karling, Karin Norberg, Oskar Sandström
  09:30 to 11:00

  Samhällsmedicin

  Event type Introduction Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Kristina Lindvall, Martin Andersson, Anneli Ivarsson
  Content: Samhällsmedicin – en introduktion till momentet och ämnet.
  11:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Kristina Lindvall
  Content: Hur hitta data om Sveriges befolkning och dess hälsa?
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi
  Content: Migration, hälsa, vård och rasism.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 1
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.A
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 2
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.B
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 3
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.C
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 4
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.D
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 5
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.E
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.F
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.G
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.H
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.I
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.J
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.K
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Teacher: Kristina Lindvall
  Group: LPT5.L
  Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
 • Tuesday, 16 January 2024
  08:15 to 10:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Kristina Lindvall
  Content: Folkhälsan & dess orsaker.
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Anna Rosén
  Content: Folkhälsoarbete & prevention.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
  Teacher: Lena Maria Nilsson, Petter Stoor
  Content: Räknas samerna? Perspektiv på samisk hälsa.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA31 Rum 5042 Agincourt
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.C
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.K
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.J
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.I
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.H
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.G
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.F
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Stora hörsalen
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.E
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 6E R-1 Hörsal E04
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.D
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA31 Rum 5043 Hargeisa
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.B
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA41 Rum 6010 Cooperstown
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.A
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Teacher: Lena Maria Nilsson
  Group: LPT5.L
  Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
 • Wednesday, 17 January 2024
  08:15 to 10:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Anneli Ivarsson
  Content: Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Anni-Maria Pulkki-Brännström
  Content: Kostnadseffektivitet: en etisk princip och ett verktyg för prioriteringar.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Maria Nilsson
  Content: Agenda 2030 och dess utmaningar.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Labsal12
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.E
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.L
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 8
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.A
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.B
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Lilla hörsalen
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.D
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.F
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.G
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.H
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.I
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.J
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.C
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Teacher: Maria Nilsson
  Group: LPT5.K
  Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
 • Thursday, 18 January 2024
  08:15 to 10:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Ida Linander
  Content: Jämlik hälsa och vård: olika perspektiv och strategier.
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.K
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.C
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.J
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.I
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 8
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.H
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.G
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.F
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.D
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.B
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.A
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.L
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  10:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
  Teacher: Ida Linander
  Group: LPT5.E
  Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
  Group: LPT5.E
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Group: LPT5.L
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
  Group: LPT5.A
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
  Group: LPT5.B
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
  Group: LPT5.D
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
  Group: LPT5.F
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
  Group: LPT5.G
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Group: LPT5.H
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
  Group: LPT5.I
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
  Group: LPT5.J
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
  Group: LPT5.C
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Group: LPT5.K
  Content: Reservtid för Kommun-CASE
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Independent studies
 • Friday, 19 January 2024
  08:15 to 09:00

  Samhällsmedicin

  Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Content: Arbets- och miljömedicin.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.E
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.L
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.A
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.B
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.D
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.F
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.G
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.H
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.I
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.J
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.C
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  09:15 to 12:00

  Samhällsmedicin

  Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
  Group: LPT5.K
  Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
  Group: LPT5.K
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
  Group: LPT5.C
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
  Group: LPT5.J
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
  Group: LPT5.I
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
  Group: LPT5.H
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
  Group: LPT5.G
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
  Group: LPT5.F
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
  Group: LPT5.D
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
  Group: LPT5.B
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
  Group: LPT5.A
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
  Group: LPT5.L
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  13:00 to 14:45

  Samhällsmedicin

  Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
  Group: LPT5.E
  Content: Reservtid för Kommun-CASE.
  15:00 to 16:45

  Samhällsmedicin

  Event type Independent studies
 • Saturday, 20 January 2024

  Nothing is scheduled today.

Week 3 Sunday, 14 January 2024
Monday, 15 January 2024
08:15 to 09:15

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Roll-call/Introduction Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Pontus Karling, Karin Norberg, Oskar Sandström
09:30 to 11:00

Samhällsmedicin

Event type Introduction Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Kristina Lindvall, Martin Andersson, Anneli Ivarsson
Content: Samhällsmedicin – en introduktion till momentet och ämnet.
11:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Kristina Lindvall
Content: Hur hitta data om Sveriges befolkning och dess hälsa?
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi
Content: Migration, hälsa, vård och rasism.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 1
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.A
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 2
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.B
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 3
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.C
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 4
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.D
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 5
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.E
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.F
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.G
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.H
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.I
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.J
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.K
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Teacher: Kristina Lindvall
Group: LPT5.L
Content: Kommun-CASE – Uppstart & Del I: Basfakta & Indikatorer kring folkhälsa.
Tuesday, 16 January 2024
08:15 to 10:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Kristina Lindvall
Content: Folkhälsan & dess orsaker.
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Anna Rosén
Content: Folkhälsoarbete & prevention.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 27 Q0 Bergasalen
Teacher: Lena Maria Nilsson, Petter Stoor
Content: Räknas samerna? Perspektiv på samisk hälsa.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA31 Rum 5042 Agincourt
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.C
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.K
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.J
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.I
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.H
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.G
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.F
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Stora hörsalen
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.E
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 6E R-1 Hörsal E04
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.D
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA31 Rum 5043 Hargeisa
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.B
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B PA41 Rum 6010 Cooperstown
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.A
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Teacher: Lena Maria Nilsson
Group: LPT5.L
Content: Kommun-CASE – Del II: Samiska folkhälsodata
Wednesday, 17 January 2024
08:15 to 10:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Anneli Ivarsson
Content: Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning.
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Anni-Maria Pulkki-Brännström
Content: Kostnadseffektivitet: en etisk princip och ett verktyg för prioriteringar.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Maria Nilsson
Content: Agenda 2030 och dess utmaningar.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Labsal12
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.E
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.L
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 8
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.A
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.B
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Lilla hörsalen
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.D
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 6
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.F
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 7
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.G
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 8
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.H
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.I
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.J
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.C
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Teacher: Maria Nilsson
Group: LPT5.K
Content: Kommun-CASE – Del III: Agenda 2030.
Thursday, 18 January 2024
08:15 to 10:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Ida Linander
Content: Jämlik hälsa och vård: olika perspektiv och strategier.
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.K
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.C
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.J
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.I
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 8
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.H
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.G
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.F
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.D
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.B
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.A
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.L
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
10:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
Teacher: Ida Linander
Group: LPT5.E
Content: Kommun-CASE – Del IV: Folkhälsans fördelning
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
Group: LPT5.E
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Group: LPT5.L
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
Group: LPT5.A
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
Group: LPT5.B
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
Group: LPT5.D
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
Group: LPT5.F
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
Group: LPT5.G
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Group: LPT5.H
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
Group: LPT5.I
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 10
Group: LPT5.J
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
Group: LPT5.C
Content: Reservtid för Kommun-CASE
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Group: LPT5.K
Content: Reservtid för Kommun-CASE
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Independent studies
Friday, 19 January 2024
08:15 to 09:00

Samhällsmedicin

Event type Lecture Room, location 6M L0 Betula
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Content: Arbets- och miljömedicin.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.E
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.L
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.A
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.B
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.D
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.F
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.G
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.H
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.I
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.J
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.C
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
09:15 to 12:00

Samhällsmedicin

Event type Mandatory, Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Teacher: Ingvar Bergdahl, Martin Andersson
Group: LPT5.K
Content: Kommun-CASE – Del V: Yttre miljö och arbete.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 11
Group: LPT5.K
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 3
Group: LPT5.C
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 10
Group: LPT5.J
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 9
Group: LPT5.I
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 9
Group: LPT5.H
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 7
Group: LPT5.G
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 6
Group: LPT5.F
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 4
Group: LPT5.D
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 2
Group: LPT5.B
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 1
Group: LPT5.A
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 5B P6 Grupprum 12
Group: LPT5.L
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
13:00 to 14:45

Samhällsmedicin

Event type Case Room, location 3B H0 Grupprum 5
Group: LPT5.E
Content: Reservtid för Kommun-CASE.
15:00 to 16:45

Samhällsmedicin

Event type Independent studies
Saturday, 20 January 2024