Skip to content
Personalbild Agneta Lähdekorpi

Agneta Lähdekorpi

Office cleaner at Service Office Units: Service KBC Building, FM east

agneta.lahdekorpi@umu.se

+46 90 786 96 96 , +46 73 620 53 70

KBC-huset, Umeå Universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå