Skip to content
Personalbild Alexandra Karlsson

Alexandra Karlsson

Office cleaner at Service Office Units: FM center

alexandra.karlsson@umu.se

+46 90 786 90 76 , +46 70 585 67 18

Sliperiet, Konstnärligt campus Umeå universitet, 901 87 Umeå